top of page

Febrero 25 (Ordinaryo)Personalmente, pambihira sako an fecha 25 kan Febrero ta iyo ini an aldaw na ako ikinasal sa sakuyang agom na si Baby Consuelo sa Carmelite church kan Naga kan taon 1973. An sibog sa engramada o tuytoy sa libod kan harong ni panugangan, Ex-Mayor Siveriano “Sever” Antonio kan Milaor. Nagigiromdoman ko 15ng “skates” haling San Antonio panu-pano nin sadiring taong paradula an nagpasiring sa poblacion kan Milaor tangarig mag-attendir.

An padi si Ben Silerio (ex-priest na ngonyan yaon na Amerika), pinataram niya ako durante kan misa. Idto an ultimong karasalan na ginibo sa Carmelite ta pakatapos ipinagbawal na kan Archdioces of Caceres ta nagbukas na an Immaculate Concepcion Parish. An best man an tugang kong si Willie Verdadero, an mga secondary sponsors na lalaki iyo sinda Ompong Baldemor, Jun Bragais (+), asin an pinsan kong si Ruben Tena na yaon na sa Cagayan de Oro City ngonyan.

Vivo an okasyon, bastante an pagkakan, kuntodo di baraylihan, may pantomina pa ngani asin musikero. Nagigiromdoman ko labing 200 an regalo hali sa mga partidaryo asin mga barkada.

Mala baga ta eksaktong 9 na bulan pakatapos kan petsa 25, 1973, namundag an sakong matua na si Don Vito.

Bako lang yan ta ikinasal ako kan petsa 25 kan Pebrero kundi an sakuyang magurang na si Ex-Konsehal Leopoldo Villanueva Verdadero asin Ex-Konsehala Lucia Gavino Verdadero ikinasal man sa parehong petsa.

An sakuyang panugangan na si Ex-Mayor Sever Antonio asin si Mama Conching Pado Antonio ikinasal man sa parehong petsa.

An Pebrero kaya palan gulping ikinakasal ta malipot an panahon. Pag-abot kan bulan na Marso poon na an summer o tig-init.

Kadaklan kan mga matua ipinapangaki sa bulan na Nobyembre an pagpoon na kan tig-lipot.

Nagdesisyon akong mag-agom tulos ta kan Setyembre 21, 1972 pigdeklara ni Presidente Marcos an Martial Law sa enterong Pilipinas. An paghuna ko magunaw na an mundo o matatapos na an kinaban kaya ako nag-agom dai pa ngani na 25 an edad.

Alagad kan Pebrero 25, 1986 mainit an panahon sa Pilipinas. Pinalayas na si Marcos pasiring Hawaii asin nagka-igwa kan pig-aapod na EDSA o People Power Revolution kan Pebrero 25, kan taon na idto.

Vice-alkalde ako kan panahon na idto, presidente kan Vice-Mayors League asin aktibong broadcaster sa DWLV AM 10k na pinakamakusog na estasyon nin radyo sa enterong Bikol.

Aktibo si kampanya mi kontra ki Marcos, kontra Martial Law, kontra diktadora asin kontra Kilusang Bagong Lipunan. Si sakuyang alkade pig-nerbyos, natakot kaya nagdemitir sa puwesto kaya automatic ako an naguin alkalde kan banwaan nin Milaor kan 1986. Antes kan makahulugang aldaw na idto aktibo na kami saka an Apat na Aguila (Andaya, Alfelor, Cea, asin Villafuerte) sa pagkampanya kontra sa Marcos/KBL administration sa “snap election” na ginibo amay na parte kan bulan na idto. Gana an oposisyon sa Camarines Sur asin Bikol ta pigbantayan kan rinibong mga tao an mga horna kan balota sa Capitolyo provincial kan Camarines Sur. Mayong nakalaog sa capitolyo, maski militar o pulis o taga-comelec, ta si mga tao nakahirigda sa salog kan tulong eskalon na edeficio kan capitolyo.

Pero an isfuersong idto nin People Power kan mga Bikolano, nalingawan asin natahuban kan mga pangyayari sa Metro Manila kan magbaraligtad si Juan Ponce Enrile asin Fidel V. Ramos kontra ki Marcos asin nag-ampuyon na ki “Jaime Cardinal Sin” na an mga Pilipino mag-alsa na kontra ki Ferdinand Marcos. Nangyari an bagay, pinatukaw si Presidente Corazon Cojuanco Aquino bilang pamayo kan nasyon sangli ki Marcos.

Grabe si kaorogmahan kan milyones na Pilipino mala ta nagdeklara tulos si Presidente Aquino nin “revolutionary government ” (RevGov), mayo nin nagkontra, nag-appoint nin mga OICs sa mga provincia, banwaan asin ciudad, pigbago an Constitution, si mga KBL ni Marcos nagbaralyo sa Cory Coalition.

Kan panahon ni Cory idto an panahon na naglakop an illegal na sugal na jueteng mala ta an mga kuryador nakakaralaog sa mga municipyo, mga pulis nagpapataya nin jueteng asin garung gayo pigtotolerar kan mga awtoridad.

An mga nang garana sa nagsurunod na eleksiyon an mga jueteng lords, an mga chief of pulis, provincial commander, asin regional commander iyo an burudit-budit asin nagrayaman, nakatago nin milyones de pesos nin kuarta sa saindang bulsa.

Mayo man pagbabago hali ki Marcos pasiring ki Cory. An 10 porsiento na populasyon kan Pilipinas na mayayaman iyo man guiraray, an mayoriya o 90 posiento kan mga Pilipino tios, pobre man guiraray.

Sagkod na nagtapos si Cory kan saiyang turno dai naaraman kun siisay nagpagadan sa saiyang agom na si Senador Ninoy Aquino na iyo an nagsabrit kan People Power Revolution. Sagkod ngani natapos an turno kan saiyang aki na si Noynoy bilang Presidente kan Pilipinas dai pa naaraman kun siisay an nagpagadan kan saiyang ama. Sagkod ngonyan blangko pa. Garo man lang si nagbadil gadan ki Presidente John F. Kennedy kan Amerika na sagkod ngonyan dai pa establisido kun siisay an responsible.

Kaya kun uugkuron mayo nin nahaman na kongkretong karahayan o pagbabago sa sistema kan pagbuhay kan mga Pilipino poon kan Pebrero 25, 1986 na pigbabansagan na EDSA o People Power Revolution. Mayong dapat ipagkokyaw an mga Pilipino sa nangyari 34 anyos na an naka-agui.

An aram ko lang sa Febrero 25 kasal kan sakuyang panugangan, kan sakuyang magurang saka kasal samo kan agom kong si Baby.

Sa ibang bagay an aldaw na ini ordinaryo. Magtrabaho kita.

bottom of page