top of page

Edsa Uno pigcomemorar kan progresibong grupo

Pigcomemorar kan progresibong grupo sa Bicol an historicong pag-alsa kan namamanuan Filipino sa paagi kan Edsa Uno na nangyari kan Febrero 25 o ika-34 aniversaryo ngonian na taon.

Alagad an programa nakacentro sa pagdenuncia ki Presidente Rodrigo Duterte huli ta pig-aagid an mga pag-aabuso kaidto ni dipuntong diktador Ferdinand Marcos siring kan isyu sa kurapsyon, papet, pasista asin diktadoryal na binubuhay liwat ni Duterte.


PAGRUMDUM KAN EDSA UNO. Mga progresibong grupo sa Camarines Sur iyo an nangenotan sa pagcomemorar kan ika-34 aniversaryo kan People Power I kan Febrero 25 na ginibo an simpleng programa sa Plaza Oragon kan Ciudad nin Naga.


An simpleng programa ginibo kan Febrero 25 aga sa Plaza Oragon sa Ciudad nin Naga na inatendiran kan mga lideres asin miembros kan BAYAN asin iba pang progresibong grupo asin nadalan kan mga tawo sa centro kan ciudad.

Afuera kan mga pagtuyaw ki Duterte nagpaluwas kan saindang press statement an Bagong Alyansang Makabay (BAYAN) Bicol na saindang tinawan nin duon an historicong EDSA People Power I na nag-alsa an namamanuan Filipino nganing taposon an ‘pasistang paghahari ng papet at korap na diktadurang US-Marcos’.

Bako lang mga sibilyan an nag-alsa envez suportado kan mga militar sagcod na napatagbang sa puesto sa Malacañan si dipuntong diktadong Marcos.

Alagad namundo an BAYAN Bicol na liwat binuhay ni Duterte an ‘’pulitikal-poder’’ kan familia Marcos.

Sa irarum kan saiyang administrasyon maging an jusgado an nagpabor sa familia Marcos. Dakul na mga casong plunder o pandarambong na sinangat contra sa famila Marcos asin mga kroni alagad ibinasura sana kan Corte asin si Imelda Marcos na nasentenciahan kan corte sa sarong casong alagad tinugutan na makapapiyansa mantang kadakul na political prisoners an padagos nalalaom sa carcel na dai tinatawan kan saindang deretso na makapagpiyansa, sabi kan BAYAN.

Saindang pigdedenuncia an pig-iimplementar na TRAIN Law asin Rice Tariffication law na nagpapasakit sa namamanuan Filipino asin an piglulutong Charter Change sa Congreso.

bottom of page