top of page

VFAArog kan ABS-CBN, COVID-19, Mt. Taal Volcano eruption, asin African Swine Flu (ASF), an isyu kan Visiting Forces Agreement o VFA entre kan Pilipinas asin Estados Unidos de Amerika, marhay, maraot man nanggad.

Sa ibabaw kan kinaban na ini, maguin kaogmahan o kamunduan, maguin kauswagan o kapalpakan, kalamidad o trahedya, anuman na maogma o bakong maogmang bareta marhay, maraot para sato gabos ta iyan kabotan nin Mahal na Diyos.

An mismong kamugtakan o locacion sa pig-aapod na Pacific Ring of Fire, na ini nasa tahaw kan sirangan asin sulnupana an 7,000 na Isla kan nasyon kumo sarong “archipelago”, solamente an Mahal na Diyos an may kabotan kan siring tang kamugtakan.

Mag-500 nang taon an naka-agui kan si Magellan magtungtong sa Kabisayaan, labing nang 100 na taon poon kan ipasa an Pilipinas hali sa kamot kan Espanya pasiring sa mga Amerikano-- an bagong super power sa mundo kan ika-19ng siglo, poon kan sakyadahon man kita kan mga Hapones sa laog nin 4 na taon poon kan 1940, ngonyan na mga ngonyan soboot independiente na kita o talingkas sa arin man na dayuhan na nasyon.

May debate pa ngani kun suarin talaga kita independienteng nasyon, kan Hulyo 12, 1898 hali sa kamot kan mga Kastila o kan Hulyo 4,1946 hali sa kamot kan Amerika.

Pahingurag na dugo an pinabulos kan mga Pilipino, suldados man o bako, bayani o makapili o traydor sa banwaan tangani sanang makahawas an mga Pilipino sa paguiguin eksclabo, sa grabeng pagtios asin pagka-mangmang, tanganing makatindog sa sadiring bitis.

An makulog na makangisi ta sagkod ngonyan mismo an mga Pilipino an nag-iiriwal kun baga kita may sadiring sobereniya o kapot pa kita sa leog kan mga poderosong dayuhan.

Kan tiempo Hapon o giyera mundial numero dos, an Pilipinas napasubo sa giyera ta an Pilipinas sakop pa kan Amerika. Pigparabomba kan mga Hapones an Pearl Harbor sa Hawai pero tano ta si giyera nangyari sa laog kan Pilipinas pero mayo ni sarong putok an nadangog sa mahiwason na kadagaan kan Amerika.

Si Heneral Douglas MacArthur na iyo an lider militar kan Amerika sa parteng Asya iyo an piglamag kan mga Hapones digdi sa Pilipinas. Si bakbakan nangyari sa Pilipinas kaya gulping Pilipino an binarawian nin buhay. Gulping idificios an nagkagaraba sa Manila asin digdi sa Naga huli ta pigpara boromba kan mga Amerikano sa paghanap kan mga kalaban na mga Hapones.

Natapos an giyera kan 1945, tinawan kita nin independiencia kan 1946.

Libre na kita sa “Kuko ng Aguila” pero may Parity Rights pa, may Mutual Defense Agreement, asin itong mga Pilipinong nakipaglaban kontra sa mga Hapon partikularmente sa Central Luzon an pigparaharapag kan mga Kano ta pigsahutan na Kumunista asin Socialista, pig-apod na mga Hukbalahap.

An makatriste ta pigwalatan pa sa Pilipinas nin mga base militar/naval sa Clark asin Subic tanganing soboot bantayan an Pilipinas asin Amerika sa pagsakyada kan mga kalaban.

Pero kan 1991, hinaklas na an mga base military/naval kan Senado kan Pilipinas sa pangengenot ni Jovito Salonga bilang presidente kan camara alta maski kontrang marhay an Presidente kadto na si Corazon Cojuangco Aquino.

Pero an sabi an tunay daang nagpalayas kan mga base sa Pilipinas iyo an makuring pagbuag kan Mt. Pinatubo sa Zambales kan panahon na idto (600 na taon naturog an Pinatubo).

Apuradong nagharali si mga rinibong mga Kano walat si saindang mga “espuring” na mga Pinay asin mga aki asin maku-apo sa luwas.

Basta an sabi kan Amerika maski kadto pakabaklas kan mga Base marhay si nangyari ta nakatipid o naka -ekonomiya sinda nin bilyones dolyares na paragastos.

An hapot: “Tano ta pinahabol pa an VFA? Tano ta ipinasakop pa an Scarborouh sa West Philippine Sea sa kamot kan Tsina na dai lamang nasurog kan Amerika apuesar kan VFA ?

Ngonyan na pig-ontok na ni Presidente Rodrigo Duterte an kasunduan kan Amerika asin Pilipinas tano ta nagkakasiribot kita?

Nagluluwas na logod si tunay na mga Pilipino asin si mga saguin-saguin na mga Pilipino na sa dayuhan an boboton.

Marhay ini ta nakakatindog na kita sa sadiri, an Presidente asin an mayoriya kan populasyon.

Masupog ta nagdedepende pa kita sa Mother Amerika, mga Little Brown Americans pa kita.

Ano an maraot kan Independent Foreign Policy nin sarong nag-aasensong nasyon arog kan Pilipinas?

bottom of page