top of page

Tigsik


Tigsik ko an nangyayari sa ngunyan Mga tawo asin hayop naghihirilang Anong mensahe, ipinapaabot kaiyan Sa mga nakakalingaw sa Kagurangnan

Tigsik ko man ngunyan an mga orig Buhay pa piggagaradan na nin pirit Kadakol pa dyan naghihiriwid-hiwid An iba ngani ipigdurulag pa sa bukid

Tigsik ko an mga matatagas an payo Mga batutilan na igwa nin behikulo Minaparada sa bangketa nang gayo Kaya piriot na an lakawan kan tawo

Tigsik ko, mga nakapwestong pulitiko Pagkatapos na sinda ibugtak sa pwesto Puro pagbubuaya, iriwal an ginigiribo Namamasdan, kapasluan kan mga iniho

Tigsik ko an babaying an maga kamot Na may guramoy na biyo nang turuog Dai na makagulok nin liog nin manok Na sa maagahon gusto pa magturaok

bottom of page