top of page

Hanapbuhay o Timbang Buhay?Sa pig-aapod na “Community Quarantine” kan Metro Manila, bakong “lockdown” sabi ni Presidente Duterte, na madurar nin sarong bulan poon Marso 15 sagkod Abril 14, 2020 tanganing mapugol an paglakop kan nakakagadan na Covid 19 (corona virus desease) sa entirong Pilipinas. Maski dai pa naabot sa mga provincias apektado na an normal na pagbuhay kan mga namamanwaan.

Grabe an pagbabago na gigibohon kan epidemyang ini bako lang sa mga Pilipino kundi sa gabos na tao.

Sa Metro Manila eenforsar an pig-aapod na “social distancing”, an mga tao dai magpara-durukutan dapat harayo an distancia ninda sa lambang saro, maguin sa jeep, sa bus, o sa tren. May curfew kun bangui poon alas 8:00 sagkod alas 5:00 nin aga. Si mga empleyados y empleyadas na an trabaho pwedeng gibohon sa harong dai na mareport sa opisina. An mga malls arog kan SM asin Robinsons mabukas lang an hardware, botika asin grocery, an ibang tindahan sarado muna.

May mga empleyado asin trabador na mabakasyon muna nin sarong bulan. An iba an sweldo na ikakarga sa bakasyon, an iba mayo talaga. An mga eskwelahan anas suspendido an klase sa Metro Manila. An mga assignment o homework kan mga eskwela na itinao kan mga paratukdo antes kan suspensyon kan klase gigibohon na lang sa laog kan harong na emomonitor kan mga maestra gamit an social media, na guiguiyahan kan mga magurang.

Biglang nag-guian an trapiko sa mga tinampo sa Kamaynilaan arog kan Edsa.

Huli kan kamugtakan na ini, an mga trabador hali sa harong madiretso na lang sa opisina na dai na magparahapit-hapit kun sain-sain.

Gulpi an check-points na ma-inspeksyon kan mga I.D. kan mga trabador, empleyados asin iba pa. Bawal an magtiripon-tipon maski na an mga juvenes asin mga tambay. Kun mayo man lang gigibohon sa luwas mag-permi sa harong.

An gabos na iyan na paghigpit na ginigibo sa tabang kan pulis asin militar bako sa kun ano pa man kundi tanganing macontrol an paglakop kan helang sa ibang parte kan Pilipinas.

An Metro Manila kaya an enot na pig-quarantina kan Presidente, bako lang ta iyan an pinaka-mataong lugar sa nasyon, centro kan gobyerno asin negosyo, kundi huli ta duman an dakol na suspetsadong “positive” na naulakitan kan siring na helang.

Sa ibang parte kan kinaban apwera sa Tsina asin South Korea gulpi naman an kaso kan Covid19, arog duman sa Amerika, Europa asin Middle East. Kun nakaabot duman sa mga lugar na idto, digdi pa kaya sato dai makaabot na harani kita sa Tsina asin gulping turistang Intsik an nakakalaog digdi sa Pilipinas aro-aldaw, apwera pa kan mga trabador sa POGO (Philippine Overseas Gaming Operation) na rinibo an yaon digdi sa nasyon. Kaya paseguro man an gobyerno ta kun dai sa laog kan halipot na panahon pwedeng maglobo abot gatos o ribo an bawian nin buhay digdi sato huli sa Covid 19.

Sa parte ta digdi sa Bikol maski sa herak nin Diyos mayo pa kitang bareta na may naulakitan, mag-andam na kita gabos asin maglikay.

An mga pigpapasunod kan gobyerno halimbawa an paggamit kan “thermal scanner” sa mga opisina asin lugar nin negosyo, an paggamit nin hand sanitizer, an paghugas nin alcohol asin pagmantenir nin kalinigan sa gabos na oras, an pagkakan nin tultol, an pag-ehersisyo tanganing magka-igwa nin marhay na salud gibohon ta gabos poon sa aki sagkod mga magurang.

An satong kapalibutan dapat malinig, dapat may kasilyasan asin supply nin malinig na tubig na inomon.

Siguro kaibahan na diyan an pagtipid-tipid ta maluya an negosyo, maluya man an hanapbuhay.

Maghirigos tangarig bastante an panganga-ipo kan pamilya magpoon sa pagkakan asin pagpa-eskwela kan mga aki.

Nag-abot na sa punto kan satuyang buhay sa ibabaw kan kinaban na mapili kita kun arin an satuyang tatangkuroson: an daing datang ugali nin kapabayaan asin dai pagsunod sa mga sugo kan gobyerno dahil sa tagas nin payo asin pagka-pilosopo na madara sato pasiring sa peligro nin kagadanan o magtubod na kita asin gibohon an mga instruksyon kan gobyerno nasyonal, lokal asin iba pang awtoridad tangarig maka-ibitar sa epidemyang Covid 19.

Kun dai macontrol sa Metro Manila maluwas yan sa provincia pati digdi sa Bikolandia.

Pano na kita? Magdangog sana asin magtubod sa mga official na anuncio kan gobyerno asin Department of Health (DOH). **** Segun ki Prof. Danny Gerona, an pinaka-famusong estoryador bako lang sa Bikol kundi sa enterong kinaban na nagka-igwa na nin epidemya sa Bikol asin sa Luzon, CHOLERA, poon 1844 sagkod 1846, duwang taon na gulping naghelang asin nagkagaradan digdi sa Naga asin sa Camarines Sur.

Mayo pa kadtong mga modernong bulong pero huli sa pag-arang sa Mahal na Diyos orog na ki Nuestra Seṅyora de Peṅafrancia, milagrong nauntok an kalamidad.

Kaya an hagad ni Arsobispo Rolando Tirona D.D., kan Caceres, an mga Bikolano magpangadie ki Ama por medyo ki Divino Rostro asin ki Inang Santa Maria Nuestra Senyora de Peñafrancia, tangarig malampasan ta an kasakitan na ini.

Amen.

bottom of page