top of page

Media AmeliorationAn mga taga-media, maguin broadcaster o print mediamen mga tunay na frontliner. Maghapon magdamlag poon pa kan magka-igwa nin case issue ECQ, 24/7 pirmi sindang nagtratrabaho, nagpapalakop kan impormasyon dapit sa mga pangyayari in koneksyon kan Covid-19 pandemic.

Garo man lang medical worker, sinda mga bayani man ta haros dai man mag-uruli sa saindang mga harong lalo an mga reporter na nag-iinterbyo kan mga nanunungdan sa gobyerno, mga doktor kun minsan mga suspetsado pang may mga inpeksyon nin Corona virus.

An mga taga-media dai nagrereklamo dawa gurano kasakit kan trabaho. Kun normal ngani an panahon, kun suarin may bagyo o anuman na klase nin kalamidad saka lugod sinda dai nakaka-uli sa harong, harayo sa pamilya ta pirming totok sa trabaho.

Pero kayod sanang kayod.

An mga taga-media maguin broadcaster sa tv asin radyo o mga parasurat asin reporter sa peryodiko bantugan sa saindang komunidad, respetado, konsideradong mga opinion/influent lider sa saindang lugar. An problema lang kan mga taga-media ta hard life, maluya an income, maluya an hanapbuhay.

Kun mayong sideline, legal man o illegal, gutom siya asin an saiyang pamilya.

Totoo yan sa mga taga-media lalo na sa probinsya arog digdi sa Bikol, maguin sa Naga o Legazpi.

Sa Metro Manila medyo marhay an buhay kan mga taga-media. Nagtarapos sa mga bantugan na eskwelahan arog kan UP, FEU, PUP, nag-adal nin journalism kaya pagpoon ninda sa trabaho igwa sinda nin bastanteng preparasyon kaya nakakahagad nin halangkaw na suweldo asin dakol na benificio.

An mga may sadiri kan broadcasting network asin mga diyaryo o magasin darakulang negosyo o korporasyon na may dakulang kapital duman sa Metro Manila.

Alagad digdi sa probinsiya, an mga may sadiri nin estasyon asin diyaryo lokal saradit man sanang negosyo kaya dikit o mayo nin pansuweldo.

Lalo na ngonyan sa panahon nin ECQ asin lockdown. Bukas an radyo, tv asin peryodiko lokal, pero sarado an mga negosyo an mga tao yaon lang sa laog kan mga harong.

An ibang mga trabahador, obreros asin empleyados mayo nin guibo, mayo man nin suweldo pero an mga taga-media may trabaho pa.

Sa totoo lang kadakol akong naka-ulay nin mga taga-media na sige an aragrangay ta tios na marhay.

Pero an kadaklan sainda decidido pang magtrabaho sa ngaran kan servicio publiko.

Igwa man pati sinda nin media pass tanganing makalibot-libot na dai na-iistorbo sa mga checkpoint.

Sa panahon na ini na may Social Amelioration Program(SAP) para sa mga kinapobrehan o poorest of the poor, mga Senior citizen, mga PWD’s asin nawaran nin trabaho o hanapbuhay dahil sa Covid, an mga taga-media mayo lamang.

Sabi igwa man an PIA, an opisina ni Sec. Martin Andanar asin pati ngani daa an NGCP na igwa nin sadiring media organization na working press corps mayo man pana-o.

Magayon ta igwa nin ibang politiko na dakula an puso asin hararom an bulsa ta dai nakakalingaw asin nagtataga- witik man.

Sabi an media iyo an pig-aapod na fourth estate o ika-apat na harigui kan sosyodad, ta kun mayo yan taguilid an kinaban. Sa panahon kan mga fake news ngonyan orog na sa social media mahalaga an servicio kan mass media sa pagpalakop nin tamang bareta asin impormasyon kaya dapat pagui-anon man an buhay kan mga media men.

Tawan nin gabos na beneficio lalo an regular na halangkaw na suweldo tanganing mamantenir an saindang iginagalang na estatura sa komunidad.

Ina-apodan niyato an mga nanunungdan sa gobyerno asin sa pribadong sektor asin KBP na matawan nin pusog na Social Amelioration Program an mga taga-media o sa simpleng tataramon Media Amelioration.

(Kaayon sa media men, an mga technician, office employees kan broadcast, sa print mga trahabador sa imprinta asin opisina kan diyaryo).

bottom of page