top of page

Tigsik


Tigsik ko an ibang kapitan nin barangay, Sa duwang kilong bagas kontento nang marhay, Ni anong de lata dai lamang kaabay, An mga residente madali nang mahapay

Tigsik ko an buhay nyato digdi sa kinaban, An gusto ta dai nangyayari kun minsan, An plano kan Diyos iyo ta an sarigan, Sa tamang panahon makakamtan ta iyan

Tigsik ko man ini bagang halawig nang ECQ, Puro sana celfon an kapot kan mga tawo, Haros pa sana an mga hutok na apektado, Kaya sige an ngiririt dawa solo-solo

Tigsik ko man an kadaklan na may mga celfon, Bago kuta na an mga mensahe basahon, Biblia ngona enot na bukliton,hilingon, Ta yaon dyan mga mensahe na magagayon

Tigsik ko ining pandemic na inaagihan ta, An kadaklan nakakaisip na magpangadyi na, Ta an pangyayaring ini may mensahe talaga, Kaya sa mga kasalan magbago na kita

bottom of page