top of page

Mga Amerikanong nadugui, puruli na kamo digdiSa labing duwang bulan kong pagkakapriso sa laog kan harong, nakakaluwas lang kun malakaw-lakaw sa palibot kan barangay sa amay na pagka-aga asin kun nagsusurom-surom na, kun mapacheck-up sa doctor sa Naga o mabakal nin bulong sa botika kaiba an aki kong maestro o an pulis tangarig makalusot sa check-point sa Mabolo sa Naga.

Alagad sa laog kan sadit kong harong kun saen ako nag-e-exercise, nagbabasa nin mga libro asin magasin, nagdadangog sa radyo nin musika, nagdadalan bareta sa TV asin nagpe-facebook tanganing magka-igwa nin komunikasyon sa ibang parte kan kinaban.

An nakaka-uyam lang ta sa sobrang init kan panahon digdi sa Pilipinas, lalong mainit an derebate sa social media dapit sa pagmanehar kan krisis na dara kan Covid-19, an pagpaparatutukdol ki Presidente Duterte na mahulog sa pwesto, an bangayan kan Tsina asin Amerika orog na an mga Pilosopong Pilipino, kadaklan mga Bikolano sa Naga, sa Manila asin sa abroad na sige an durodutdot sa politika na mayo man nin hararom asin mahiwas na pagkaaram.

Ngonyan lang na aldaw sarong kaklase ko kan high school na retirado na sa US navy asin nagtatrabaho sa US immigration an nag-apod sakong “stupido” sa saiyang facebook post. Kan sarong aldaw nagsabi ako sa social media na an debate kan Tsina asin Amerika parte sana kan propaganda war kan duwang pinaka-poderosong nasyones sa kinaban.

Segun saiya stupido ako sa pagpabor ko ki Duterte ta dai ako nag-aaram kan sakuyang sinasabi asin ginigibo.

Simbag ko ngani nagkampanya ako ki Duterte kan 2016 ta gusto ko nin pagbabago sa sistema sa Pilipinas pero an vice-presidente ko iyo an sakuyang aijada na si Leni Robredo na marepresentar kan opposisyon sa gobyerno, kun siring igwa nin demokrasya digdi sa satuyang nasyon. Sabi ko pa magpuruli sinda digdi sa Pilipinas hali sa Amerika, dai magpa-oripon sa ibang nasyon, kun pwede magdalagan kandidato sa eleksyon tangarig makaserbe maski sa barangay kun manggana siya sa pirilian.

Suba-suba kang sahutan ako na nagkokobra nin kuwarta hali ki Duterte huling pigsususrog ko an saiyang gobyerno.

Sabi ko man maghapot siya maski siisay digdi. Haloy akong nagserbe sa gobyerno bilang empleyado, bilang vice-mayor, bilang mayor, bokal sa provincia nin 15 anyos asin consultant sa mga congressmen alagad orgolyo kong ako pobre bakong mayaman.

Ebidensya an sadit kong harong na sarong bahay-kubo. Pig-oorgolyo ko asin naoogma ako sa siring na kamugtakan.

Maogma an buhay sa Pilipinas, maogma an mga Pilipino, mahigos sa hanap-buhay asin nagsususnod sa ley.

Mala ngonyan sa lindong kan krisis na dara kan Covid-19, ginigibo an gabos kan gobyerno nasyonal katabang an mga gobyerno local asin manlaen-laen na ahensya tanganing makontrol an paglakop kan virus na nakakagadan asin maibitaran an tamaan kan helang sagkod na magadan.

Digdi sa Bikol kaiba an Naga asin Legazpi palibhasa harayo sa Metro Manila dikit an tao kaya dikit man an pag-ulakit kan helang na nakakagadan. An mga tao pati nagsusunod sa pagboot kan lockdown asin quarantine, may disiplina kaya nakaka-ibitar sa helang.

Mangalas ka ta itong mga pasaway iyo logod an pigdudupahan kan opposisyon soboot sa ngaran kan demokrasya.

Sa paagui kan column na ini, inaapodan ko an sakong mga barkada, dating kaklase, brods and sis sa fraternity, mga madudunong na agugado, mga mayayaman na bangkero na mayong ibang sapa sa saindang mga mensahe sa social media iyo an iriwal kan Amerika asin Tsina.

Pigtatarabuga si Duterte sa soboot sa pagsurog sa Tsina.

Dai ninda naiintindihan an pig-aapod na independent foreign policy.

Dai ninda naiintindihan na an Pilipinas ngonyan gusting maki-amigo bako lan sa Amerika kundi pati sa Tsina, Rusya, asin kun pwede gabos na nasyones kan kinaban.

Sa ngonyan an dapat asikasohon asin pagsururugan asin pagtarabang-tabangan iyo an giyera kontra sa dai naheheling na kalaban, Corona Virus Disease 19.

Para mientras pa trangkilo muna kita.

Saka na an burulyada sa 2022.

bottom of page