top of page

Rawitdawit

Pasasalamat

Kan ining corona virus sa nasyon ta nag-abot

Mga kahimanwa grabe an namatean na takot

An mga opisyal nin gobyerno nagkuruputkupot

Sa paglaban sa pesting ini biyong nagkasiribot

Ipigpautob sa mga namamanuaan ining ECQ

An physical distancing siring man ining curfew

Lockdown sa mga lugar na sa covid nagpositibo

Kaya an gabos nadipisilan asin nagsarakripisyo

Mga negosyo napondo, asin man mga trabaho

An kadaklan naglalaom sa ayuda kan gobyerno

Pasalamat ta may bagas na nagkakapirang kilo

Bonus kun may delata, noodles sa mga ipinanao

Pasalamatan an ibang kupitan dawa bagas igwa

Mga kinahon daang de lata nakakandaduhan pa

Natios na maglugaw sana mga nasasakupan niya

Pagkatapos kan krisis matindahan na sana siya

Iba-ibang ahensiya nin gobyerno pasalamatan ta

Dawa an pigtawanan pigpili sana, pig-ipit pa an iba

Si nagpapatugdok mansion kaiba sa listahan ninda

Alagad si mga karpintero, mason, iyong nakanganga

An mga taxpayers iyo tang dapat na pasalamatan

Mga OFW na golping naikokontribuer sa banwaan

Alagad pag-abot pa sa ayuda sinda an nawawaran

Parasugal, parainom na 4ps enot pang natawanan

Dawa siring an lockdown pinapasalamatan kan iba

Ta nagkaigwa nin pagkasararo an bilog na pamilya

An kadaklan sa mga babayi sige an rulutab-lutab na

Pagkatapos kan krisis, an populasyon madakula pa

An mga opisyal nin gobyerno dapat pasalamatan

Nagserbi nin tutuo na mga senador, kongresman,

Sa mga alkalde, gobernador, asin barangay kapitan

Dawa an iba, relief goods, sa inda na nakapangaran

Mga pribadong indibidwal dapat man pasalamatan

Naggastos sa sadiring bulsa tanganing makatabang

Sa mga religious organization na nagmakulog man

Na sa mga nagtitios makaambag kan mga kaipuhan

Salamat man sa mga kahimanwa na matinubudtubod

Dai nanggad magruluwas sa harong sana ang-orontok

Kaya an corona virus dai na sa ibang lugar nakalakop

Nailikay an pamilya sa ulakit, nakatabang nanggayod

Mga groseri, tindahan, saudan, botika na pirmi bukas

Salamat ta nakakabarakal dawa limitado sanang oras

Gamit an itinao kan gobyerno ta na quarantine pass

Kaya dawa lockdown kun kaipo pwedeng makaluwas

Udok sa puso, dapat pasalamatan ta nin todo-todo

Mga frontliners, orog an mga taxpayers, mga OFW

Nagbuwis sinda nin buhay, pamilya pa ipigsakripisyo

Kun bako sa inda, sa krisis paano, pondo kan gobyerno

bottom of page