Implementasyon kan CARP malaymay, sabi

Kan Hunyo 10, ngonian na taon iyo an ika-32 na anibersaryo kan pagkakamukna kan reforma sa daga o Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), alagad diskuntento an sektor nin paraoma mantang mas lalong pinasakitan an sa presenting administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte.

Malaymay na implementasyon kan CARP, pinasakitan pa kan Rice Liberation Law o RA 11203 na nagresulta sa pagbagsak kan presyo kan paroy sagcod na naging paborable sa darakulang rice traders asin an grabeng epekto kan Coronavirus disease (Covid-19).

Si Nelsy Rodriguez, lider kan Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) sa Bicol nagpahayag na saindang kinukundenar an administrasyon Duterte huli ta dai man naging epektibo sa saiyang administrasyon an CARP program tinawan pa nin kulog payo an paraoma kan saiyang permahan an Rice Tarrification Law.

Nagkagurotom pa an mga paroma huli kan lockdown, binawalan sinda na magruluwas sagcod na pendiente an pagtaranum na pigkukuanan ninda nin kabuhayan, sabi pa kan BAYAN.

Kan Hunyo 10, 1988 pinirmahan ni dating Presidente Corazon Aquino an CARP sa katuyohan na matawan deretso an paraoma na makasadiri nin daga alagad sagcod sa ngonian mahiwas pang kadagaan an dai pa naitatao sa mga paraoma.

Sa tahaw kan pandenyang Covid-19, nahelinag kun gurano mahalaga an agricultura bilang simbag sa kagutuman. An pangapudan kan sector nin paraoma iyo an tunay na implementasyon kan reforma sa agrayo asin pang-nasyon industriyalisasyon iyo an solusyon nganing mag-angat an kabuhayan kan paraomang Pilipino.

Sinabi pa sa press statement ‘’kasabay ng pagpapatupad ng ‘’New Normal’’ rin ang pagpapatuloy ng masahol na Rice Liberalization Law. Tuloy-tuloy rin ang paglabag sa mga karapatan-tao, panghaharas at pagpatay sa mga magsasaka tulad nang nangyari sa Sorsogon sa kasagsagan ng lockdown. Pagdagsa ng militar at checkpoint sa maraming barangay ng Camarines Sur na nagpapahirap para sa pagtutuloy-tuloy ng produksyon at kita ng mga magsasaka.’’

Nagtutubod an BAYAN Camarines Sur na an maninigong solusyon iyo an medical bako an militar na kaipuhan nganing labanan an paglakop kan Covid-19.

Hagad ninda an subsidiya asin suportang serbisyong sa agricultura siring kan patubig, makinarya sa pag-oma asin pagbasura kan Rice Tarrification Law.