Tigsik


Tigsik ko, mga kooperatiba nin kuryente Sa panahon nin covid dai makua penalty Iyo an nadangog ko na saindang pigsabi Ata triple an bayadan an multa pa grabe

Tigsik ko, kaakian ngunyan na panahon Maghapon an kapot pirmi sanang celfon Mareklamohon na sa trabaho sa harong Nagbabalinghaw kun pirit patrabahuhon

Tigsik ko man, mga magurang ngunyan Na sa akian hugakon nang mag-ataman Omboy pa celfon na an pigpapakawatan Tanganing pagcelfon dai sinda maulang

Tigsik ko man ngunyan an mga kaakian Na grabe na man talaga mga kahugakan Yaon sana an tubig golpe pang hugasan May lutuon na hugak sa pagluto an aram

Tigsik ko an mga lalaking igwa nang agom Mga agom na babayi kaya sana pagsalaon Si pananammbay ninda dai sana giromdom Kun nabuburat an mga nakaagi kakalkalon