top of page

101 Awit sa Bikol Vibes

Tulumpulong orihinal na musikang Bikolnon (OBM) na an pigtugtog sa Bikol Vibes sa panahon kan lockdown puon pa kan Marso 24. Target kaini an makatugtog nin sanggatos-saro (101) na OBM bilang transisyon sa Season 2 na naabala kan pandemya.

Nagpuon an Bikol Vibes kan Disyembre 2019 sa The 416 Art Gallery bilang online platform para sa OBM. Tuyo kaini na magtao nin espasyo para sa mga orihinal na kansyon Bikol dangan maaraman sa nasyon asin kinaban na, apwera sa Sarong Banggi, igwa pang magagayon na musikang Bikol. Bikol Vibes an solamenteng programa kun sain an madadalan, gabos kansyon Bikol na bako sanang chacha. Mayong iba kundi an trio kan 4K Barrel an host kaini, na nagkanta man kan saindang mga pigpupungawan na awit sa enot na episode.

Sa 12 episode, pigpasali an 25 na awitin Bikol kan mga matitibay na songwriter, beterano man arog ki Maestro Henry Turalde na nagkantang klasiko niyang ‘Boses ni Lolo,’ o si mga nagpupuon pa man sana, arog kan gabos babaying banda na senior high school, an ‘After Thursday’ asin an mga jovenes kan ‘Avidra.’ Nagtugtog asin nagkanta man an rock idol na si Jawaid Banaag, duwa pang rakista na si Jeev Barrosa asin si Ajan Dolorical kaiba an banda nyang Chopping Board na Rinconada pa an awit. Nag-rap man an Los Ibalon, sinda Trykz asin Tugs, na taga-Balatan; si Jireh Pasano na liputok asin dayaday an tanog Bikol; duwang pararawitdawit asin parausipon na sinda Jimple Borlagdan asin Jeff Regullano, ‘Thony Piano Man Dotillos na dai lamang nagpasipara, ang bandang reggae na Mistaroots, asin si Nonoy na nagkanta nin mga obra ni Tel Santiano. Nagtapos an Season 1 sa sarong konsyerto kan Pebrero 25 sa Robinson’s, sa sponsorship kan Burabod Musika Songwriting Camp asin Bughaw Digital, Inc.

Para sa 101 awiting Bikol sa panahon nin lockdown, nagpipili an Bikol Vibes nin mga awit Bikol na nanggana sa mga nakaaging mga kumpetisyon, sa mga uploads sa internet, asin sa mga suggestions kan mga songwriter mismo. Nagtatarabangan man sinda sa grupo sa Sorsogon na Matugtog Kita, asin mga kompositor sa Albay, Masbate, asin Catanduanes.

Plano man na magkaigwa nin Season 2 asin magbunsod nin libro manungod sa orihinal na musikang Bikolnon. Bukas an Bikol Vibes sa mga gustong magtabang sa pagpreserbar kan musikang Bikol. Mientras tanto, para sa orihinal na awitin Bikol, dalanon an Bikol Vibes sa Facebook sa https://www.facebook.com/bikolvibes.obm/ asin sa YouTube https://www.youtube.com/channel/pXL4H2wz4DXxJk9w. -- Bikol Vibes

bottom of page