top of page

Tigsik


Tigsik ko an ugali nin mga Pilipino Na may sa ugama an laog kan payo Mauri nanggad sa mga nag-aasenso Kaya ginigibuhan nin maraot na isyu

Tigsik ko, mga problema sa pagklase Dahil sa covid,mga aki makatorotreste Orog na kan mga pobreng estudyante Dai nin celfon, wifi, paano an mga ini

Tigsik ko an problema sa corona virus An peligro sa buhay ta nagpapadagos Paggamit facemask dai na makahangos Tibaad kun ospital, lubungan na idagos

Tigsik ko an mga nawaran nin trabaho Nagsararado na an iba sa mga negosyo Ubos na mga pang-ayuda kan gobyerno Paano na palan pagbuhay kan mga tawo

Tigsik ko an mga isyung pigdedebatehan Mga kaso nin rape, kiisay daw an kasalan An pekpek short na sulot nin kababayihan Na nakakapainit sa manyakis na kalalakihan?

bottom of page