top of page

SutilMala ta igwa nang mag-ina digdi sa Naga hali pang Naic, Cavite an nagpositibo na sa Covid-19. Iyan an pigtatakot ko kaidto pa na pigpaguian na an lockdown o quarintina duman sa Kamaynilaan na makakalaog digdi sa Kabikolan an mga taong maydara nin corona virus disease 19. Si mga nagka-erenot na nagpositibo sa ibang parte kan rehiyon harali baga sa luwas kan Bikol o hali sa laog nin ospital.

Ngonyan aram ta na an tunay na dahilan kan lockdown o pagdeklara nin General Community Quarantine: an pagpa-untok kan paglakop kan virus por medyo sa pagpondo kan hiro kan mga tao na may sintomas o mayo alagad pwedeng carrier na .

Kundi ngonyan ta tolong bulan na kitang laom, dakol na an mayong trabaho, mayong hanapbuhay, igwa nang gurutom, dakol na an gustong magbalik provincia o magbuwelta sa lugar na saindang pinaghalian o namundagan.

Kaya an gobyerno na pipiritan na burutasan an mga nalalaom tanganing makatrabaho asin maasikaso an saindang pamilya na magka-igwa nin pagkakan asin paragastos.

Ma-ereskwelahan na pati, mapa-enrol na an mga aki, face-to-face man, on-line, blended o modyular learning, dapat magpadagos an edukasyon kan mga aki dawa mayo pang bakuna susog sa pagboot ni Presidente Digong.

An Covid makusog sa mataong lugar arog kan Metro Manila,Calabarzon asin Cebu. Digdi sato sa Bikol an posibilidad na dakol an kaso sa Naga asin Legazpi ta mga population centers.

An pagtubod ko an pandemyang ini haloy pa, bako lang pirang bulan o pirang taon kundi biglang maburutwa sa ibang parte kan kinaban arog sa Russia asin Eastern Europe igwa naman ngonyan.

Sa Amerika naguin pinakadakol an nag positibo asin pinakadakol an nagkagaradan ta an mga tao magpoon ki Presidente Donald Trump dai nagtutubod sa health protocols arog kan paggamit nin face masks, physical distancing asin an pag-estar ngona sa laog kan harong lalo na kan mga kaakian asin seṅior citizens.

Sa Amerika na dakulaon na nasyon, sige pa an protesta kontra sa pig-aapod na racismo asin dahil sa nagdadangadang na eleksyon. Mayo duman physical distancing.

An Tsina ta iyo an pinakadakulang nasyon sa kinaban bako lang na iyo an pinaghalean kan Covid-19 kundi kadakulon man kan mga biktima. An problema ta an kahaditan ta sa sarong lado, an kamugtakan kan satong salud asin ka satuyang buhay, sa balyong lado an sitwasyon kan satong trabaho, pagbuhay asin hanapbuhay.

Arin baya an pipilion ta?

An gobyerno ginigibo an gabos na mauntok an paglakop kan virus, makontrol an bilang kan mga biktima asin tinatamaan kan helang, mag-imponir nin ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ asin kun anu-ano pa. Lockdown talaga.

Inuubos an pondo kan gobyerno asin nangungutang pa para magtao nin ayuda para sa pagkakan, bulong asin iba pang pangangaipo asin paragastos kan pamilya asin kan sarong tao.

Alagad huli sa pandemya mayong nasyon an maagwanta.

An tao habang piglalaom tangarig ilikay sa virus lalo man pati-iluluwas.

An kurahaw: “Magagadan kami sa gutom bako sa Covid-19”.

Kun suarin man pati nasa tahaw kan krisis sige man lugod an pagkontra kan ibang tao sa gobyerno na naghahagad na ribayan an Presidente digdi sato asin sa ibang parte kan kinaban, pati sa Amerika.

Anong marhay?

Nakataram ako totoo sa katangaan kan GCQ na problema an mga pasaway sa Metro Manila na dai nagtutubod sa mga awtoridad kun papano malilikayan an Covid-19. Dai magpararuluwas sa harong.

Dipisil nyako para sa sarong Presidente na an nasasakupan dakol pasaway.

Tulos-tulos binatikos ako asin inaranggutan sa text asin sa social media kan mga kontraryo kan gobyerno lalo na an aranggot ki Duterte. Bako ngaya kami an pasaway kundi an Presidente.

Agresibo kami o asertado lang pero bakong pasaway.

Okay. Kun bakong pasaway di bako. Matagas talaga an payo. SUTIL.

Magturubod ngani kita sa pagboot kan gobyerno asin kan ley.

bottom of page