Tiripon sa Lindong kan Covid-19Poon katangaan kan Marso sagkod ngonyan pakalihis kan halawigon na panahon yaon sana an patakot kan Covid-19, an mga miyembros kan pamilya na suruhay-suhay an estada asin an trabaho dai magkahirilingan asin dai magkaharampangan magayon an mag-orolay asin magtiripon tanganing mabolong an mga kalipungawan.

Enot, sa katangaan kan naka-aguing bulan na Abril pinunan an chat group kan magturugang na naka-estar sa Taytay, Rizal, may nasa Binangonan, Rizal, may naka-estar sa Santa Rosa City (Laguna), may mga rayaon digdi sa Bikol, sa Abella, Naga City, sa Concepcion Naga, sa Ateneo Avenue asin sa Milaor.

May mga aki man o mga maku-apo sa Naga asin may nasa sa Australia, Canada, may nasa Minalabac. Sa semanal na orolay-olay sa chat group na nagkakahirilingan nin retrato sa fb via messenger maogmang magribayan nin bareta asin impormasyon hale sa kanya-kanyang lugar na pig-eestaran, naka-lockdown o naka-self-quarantine.

Kan bulan na Abril bastante na an orolay-olay, maogmahon na kaming marhay maski kami ralaom sa kanya-kanyang harong.

An riribayan nin bareta asin impormasyon hale- sa man-iba-ibang probinsiya bastanteng makapara ka kalipungawan asin kahaditan na maulakitan kan nakakagadan na helang.

Sa paghuna na sa bulan na Hunyo o Hulyo bako nang estrikto an pagruluwas kan mga tao na makaabot sa malls, maka-saraod-saod asin buwelong makapasyar alagad orog lugod na naghigpit an gobyerno ta maguin duman sa Metro Manila o sa Calabarzon asin maski digdi sa Bikol embis na magdikit nagdadakol lugod an bilang kan kaso kan Covid-19.

Si mga taga-Laguna asin taga Rizal na nagplaplanong magpuruli sa Bikol por medyo nin pribadong sasakyan tanganing makabisita lamang sa mga kapamilya dai nakahiriro.

Si mga rayaon sa Bikol lalo na idtong nasa departamento de edukasyon nagkasiribot man sa saindang bagong trabaho sa pagharong-harong asin pagpaliwanag kan enrolment survey form na makukua sa saindang barangay hall kan saindang mga eskwela asin maki-ulay sa mga magurang dapit sa pasistema sa ereskwelahan na nakatalaan na magpoon sa Agosto 24.

Nagkaigwa pa nin mga dugang na kaso nin Covid-19 sa Naga, Cam. Sur asin Bikol.

An siste ta an mga nagpositibo, pigquarantina an iba piglaog sa ospital harali sa Metro Manila o sa luwas kan Bikol an dakol ngani hinatod pa kan PNR na pig-aapod na locally stranded individual (LSIs).

Kaya an guibo kan mga kapamilya sa paagui kan saindang orolay-olay sa chat group nagdecidir na idtong yaon duman sa Rizal asin Calabarzon magtiripon man sa sarong harong, magkarakan-kakan pero may physical distancing asin may gamit nin face mask.

Digdi sa Bikol si mga taga-Naga asin mga taga-Milaor nagtiripon sa saindang daan na harong sa sarong baryo sa Milaor asin nagka-igwa nin instant family reunion.

Madali sana mga 3ng oras may kanya-kanyang balon na kakanon arog kan maloto, pritus na tilapia, gulay na santol, gulay na langka, adobo, pritus na manok, softdrinks, juice, sabaw nin tipong, palabok, balisoso, arroyo asin dirty ice cream, manlaen-laen na tinapay asin kadakol pang iba.

Mayong biso-biso, mayong arabrasahan, kirimlatan sana sa pagsunod kan gabos na health protocols.

Apat man na magturugang digdi kaiba si mga agom, mga aki asin mga maku-apo. Halabaon si lamesang kinakanan, suruhay-suhay an tukawan pero maogma si erestoryahan.

Pag-alas 3 purulian. An importante an pamilya igwa man guiraray nin harampangan.

Maski ngani gusto ta gabos na mag-negatibo sa Coronavirus disease dapat positibo kita gabos pag-abot sa actitud sa relasyones nin pamilya tanganing an marhay na iribanan dai magadan.

Dai pagguibohon career an pagtios, dai magsabing magagadan sa gutom bako sa Covid. Kun oogkoron maghigos sana kita, magtanom sa natad nin mga gulayon, mag-embuwelto sa pig-aapod na on-line selling ngonyan na panahon, magtagatipid-tipid lang sa gastos dai kita magagadan sa gutom.

Higos an kaipuhanan. Dai mag-asa sa gobyerno pero dai man pagparabasulon an gobyerno sa mga problemang satuyang inaatubang.

An mga miyembros kan pamilya mag-orolay kun ano an pinakamarhay. Dai mag-iriwal, dai magturuklingan. Dai magbarasulan.

Magtarabangan, magbayanihan, turuwangan na pasanon an magabat na problema ta ini maagui lang, gulpi pa kitang leksyon na nanunudan.

**** Mayoriya kan mga netizens bako lang sa Bikol kundi pati sa luwas an nagtutubod na sala an timing kan balik probinsiya program asin kan pagpauli kan mga pig-aapod na locally stranded individuals (LSIs) ta arog kan rehiyon Bikol na didikit an bilang kan kaso kan Covid alagad kan tugakan kan Metro Manila asin Calabarzon biglang nagdakol an Covid positive sa Naga, Cam Sur asin ibang parte kan Bikol.

Aram ta man padagos na huli ta population centers na darakula an populasyon sa Kamaynilaan asin Calabarzon pagbinutasan an mga tao duman na bakong gayong mahigpit malakop ta malakop an Corona Virus sa mga lugar na saindang padudumanan.

Dapat an mga LGUs poon sa mga probinsiya, ciudad asin municipyo iyo na an maghigpit sa mga palaugon na mga tao sa Bikol hali sa mga nasambit na lugar. Halimbawa: an ginigibo sa ciudad nin Naga ni Mayor Nelson Legacion.