top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga may ataman nin ayam Magin responsable dapat nindo gakudan Ta an udo nagkuriyat sa tinampo o dalan Nakakasuka sa mga nagkakatumak kaiyan

Tigsik ko an clearing operation sa Naga Mala ta paradahan nin mga an bangketa Nakabalagbag pa pati kun ipinapararada Mga tawo sa tinampo nagraralakaw baga

Tigsik ko ining problema sa corona virus An mga tawo haros dai na nakakahangos Pysical distancing, face mask nakakapuot Pero mas makatakot kun virus masinghot

Tigsik ko, mga Pilipino sa panahon na ini Nagruruluwas an talent, mga madiskarte Mabuhay sana dawa anong rakit pwede Nakanuod kun paano magin negosyante

Tigsik ko man ining pagkawara sa aire Kan network na kadakol binalgar na ley Magin leksiyon sa artista, host na bully Pangirit, dawa na an kapwa naduduhagi

bottom of page