top of page

Tigsik


Tigsik ko an mga sutil na mga tawo Dai mapugulan, matatagas an payo Ipigpapautob na naman ining MECQ Kaya an mga transaksyon paralisado

Tigsik ko an pagpapautob kan MECQ Mga nabukas pa sanang mga negosyo Sa giraray pigpapondo, ipigpasarado Paano na an pagbuhay kan mga tawo

Tigsik ko an gobyerno tang nagsasakit Ta padagos an paglakop kaining covid Pondong pang-ayuda biyo nang arahit Sa pagbudget haros pa magpurupiripit

Tigsik ko an ibang opisyal nin gobyerno Orog an mga nasa kongreso, sa senado Sige an durulak, garo mga raot an payo An mga nagtao nin mandato dismayado

Tigsik ko an mga tsismoso asin tsismosa Mapakinabang sa panhon nin pandemya Daog pa an radar sa rigmat kan mga mata Paghiging sa mga may covid sa lugar ninda

bottom of page