top of page

Tigsik


Tigsik ko an darakulaon na mga buaya Na nasa mga ahensiya kan gobyerno ta Baradat-badat na baga mga tulak ninda Kun makahaklab ngana-ngana na talaga

Tigsik ko kun an kuryente napopondo Marhay maraot an epekto sa mga tawo Si pirmi celfon an kapot nakakatrabaho An mga aki asin harong nagigin areglado

Tigsik ko, mga igwa nin gamit na motor Dapat sadiri, an suno si tunay na agom Kun dai man nin barrier dai dadakupon

Ta magkataraid na sinda pirmi sa harong

Tigsik ko an barrier na bakong magastos An karton sana dangan plastik an ipatos Proteksyon na an kasuno dai makakugos Orog kun piday sana na biyo nang bados

Tigsik ko ining barrier na ipigpapautob Sa mag-aragom pwede man naggayod Orog kun an lalaki maisog na parakadog May ulang pagturog para dai makadurog

bottom of page