top of page

Harani na an EleksyonMadali na an eleksyon sa taon 2022.

Setyembre 2020 na ngonyan, apat na bulan na lang 2021 asin sangtaon pa 2022 na, election year.

Mantang an mainsteam media arog kan radio, TV asin peryodiko sa social media poro na baga politika an laman kan mga postings aldaw-bangui.

An tono pati kan mga netizens lalo na idtong mga partisans huna mo matatapos na an kinaban ni Duterte ngonyan pa lang duwang taon bago magtapos an saiyang turno.

Sa totoo lang, mantang haloy nang pondo an honeymoon entre kan administrasyon saka kan mass media, an pagtalayop sa gobyerno kan oposisyon asin mga kaalyado pati kan mga kritiko kan administrasyon hali sa media piglalaoman talaga. Bakong makangalas ta parte kan karawat.

Pero an black propaganda na si Presidente Digong may helang na o magagadanon na, dapat nang magdemetir sa pwesto tulos-tulos arog ki Prime Minister Abe kan Hapon garo nakakasobra naman.

Ano ta dai makaharalat? Susugon kuta an pinagboboot kan ley fundamental o an Constitucion kan Pilipinas. Sa tahaw kan pandemya bakong magayon para sa nasyon an magbago nin liderato na bakong susog sa normal na proceso orog na kun papaaguihon sa pwersa.

Kun baga demokrasya kita mayong maraot na an maski siisay pa man pwedeng magpahayag nin sentemiento pabor o kontra sa gobyerno. Pero kun an mga taong nasa likod sa pagtuyaw, pagtatsar asin pagkontra sa gobyerno mayong ibang boot sabihon kundi ribayan tulos an nasa pwesto tanganing sinda an masangli para sa saindang personal sa intereses, daing data na yan.

Sa Amerika mas harani na an nagdadangadang na eleksyon presidential ta ini gigibohon sa maabot na bulan na Nobyembre ngonyan na taon 2020.

Mas maribok duman mala ta may garadanan na an mga taong kolor puti kontra kolor itom, may lootings o grabeng harabunan, may suruluan harong asin awto, may mga riots, asin garadanan nin pulis.

Amerika, nasyon nin demokrasya pero pig-aapod kan mga Republikano, partido de administrasyon an mga Democrats na mga kumunista o mga sosyalista.

Sa parte man kan mga oposisyonista o Democrats na an kampanya ninda “Black Lives Matter” pigsasahutan an mga puti na responsable sa panggagadan nin mga itom asin ta dapat punduhon na an racismo sa Amerika kaya dapat pabagsakon na an gobyerno ni Presidente Donald Trump sa masunod na eleksyon.

Sa balyong lado naman, si dating Bise-Presidente Joe Biden na iyo an pambato kan oposisyon kontra ki Trump pig-aakusaran na bako lang maluyang lider, nasa irarom kan anino ni dating Presidente Barack Obama, kundi maka-Intsik pa kuno.

Mangalas kita kan politika duman ta grabe an black propaganda lalo na an paggamit kan media partikularmente kan telebisyon sa pagratak sa kalaban na politiko kan ambus lados.

An problema man digdi sato sa Pilipinas ta arog-arogon, balikugkogon. An malaen lang ta kitang mga Pinoy sobra man kun mag-arog may dagdag pang putik na pakaraot, character assassination, kun minsan igwa pang murder o garadanan.

Sa Amerika nauubos an kwarta kan politiko bilang pambayad sa media sa pagpakaraot kontra sa kalaban. Digdi sato nauubos an kwarta kan politiko, ayy, kan gobyerno palan na pigbabayad buwis kan mga tao na nakakamkam kan mga kandidato pambakal sa mga elektorado.

Barakalan nin boto. Lalo na ngonyan na nagka-Covid crisis, rampahog an ekonomiya, kadakol an mayong trabaho pati mga tsuper, konduktor asin mga empeyados/empleyadas kan pribadong sektor, dakol an gurutom asin nangangalabado.

Sa maabot na eleksyon lalo sindang madaling barakalon. Kadto ngani mas grabe, ngonyan pa daw.

Duman sa Amerika talagang mayong barakalan boto. Digdi man lang sato poon lugod kan EDSA Revolution pakatukaw ni Presidente Cory. Bako lang kwartang hali sa buwis kan gobyerno an namimitiran kundi may jueting money pa hali sa illegal na juego asin kwartang itinatao kan mga darakulang negosyante asin mayayaman asin puderosong tao na gustong dupahan kan mga politiko asin kan gobyerno sa kamot kan manggagaranang kandidato sa masunod na eleksyon.

Digdi sato grabe pati an Epal o mga proyekto o estruktura kan gobyerno na may mga pangaran kan politiko magpoon sa mga eskwelahan sagkod sa mga covered courts asin mga waiting sheds sa haros gabos na banwaan asin ciudades kan Pilipinas. Mayo kayan sa Amerika o sa ibang nasyon.

Dai man nasasaway kan mga nanunungdan lalo na kan awtoridad.

An kampanya kontra corruption madadangog lang sa entablado asin sa radyo, TV asin dyaryo pero sa aktwal mayo man. Hangaw.

Yaon man guiraray an kururakutan alagad an publiko daing guirong-guirong, tibaad mayong naaaraman o umok-umok man.

An giyera kontra droga madadangog sana sa mga bareta kan media pero mas dakol an bareta kan mga natitimbog na droga na nagkakantidad nin milyones de pesos bako lang sa Kamaynilaan kundi pati digdi sa mga provincia.

Sa lado kan rebelyon kontra gobyerno, primero mangalas ka ta an mga NPA arog kan mga alabado asin basurero dai pigtataduman nin COvid 19 virus.

Ikaduwa, na makangalas ta an mga NPA na dati maka-Tsina kadto asin kontra Amerika ngonyan baliktad na. Kontra Duterte pero pro Aquino.

Aram nindo na an mga rebelde lalo na an NPA nag-boycott kan snap election kan 1986 kun kaya guminana si Cory Aquino kontra ki Marcos kaidto huli ta an mga rebelde nagkampi ki Cory.

Tulos-tulos pina-libre ni Cory si Joma Sison, an supremo kan CPP NPA, pinadulag pasiring Europa alagad winalat an rinibong rebelde sa manlaen-laen na parte kan nasyon kun kaya poon kadto sagkod ngonyan dai mahanap-hanap an tunay na katoninongan.

An isyu kan Tsina pigpapara-padakula alagad an mga nagpapadakula kan isyu asin nagkokontra sa Tsina mga empleyados o exclavos kan mga heganteng negosyanteng Intsik digdi sa Pilipinas, pati digdi sa Naga. Amay pa masdan ta na an gabos na hiro-hiro kam ambus lados. Abangan asin helingon ta kun siisay an matriumfo.

bottom of page