top of page

Tigsik


Tigsik ko, mga tawong garo maurag na pirmi Kun minatios, may hilang na nagigin humilde Magtaram garo dai makabari lutong kamote Minalumoy na man kun sa buhay napipyerdi

Tigsik ko ining pandemya na nagpapadagos Dakol nang kahimanwa an grabe na pagtios Kaya nakaromdom na, mag-apod sa Diyos Tanganing ining pesting covid, mapara tulos

Tigsik ko man ining halawig nang pandemic An mga tawo nakanuod nin iba-ibang rakit Ayuda hali sa gobyerno ta abaa nang sakit Kun dai makadiskarte, an tulak magsasakit

Tigsik ko kun minsan an makauyam na wifi An mga magurang nababangit nang marhay Ta kun sinusugo an mga aki, nagkikiray-kisay Sa mga gadgets, games, habo nang masuway

Tigsik ko kun mga tawo mahigos magtanom Sa halawig na pandemya igwang gugusihon Dawa dai nin ayuda dai nanggad magugutom Si mga hugakon, sigurado dai nin kakakanon

bottom of page