top of page

Ina nin CIMARRONESPagpoon kan pandemya kan bulan na Marso ngonyan na taon, an mga Bikolano lalo na an mga Nagueños asin Camarinenses tulos naghapot sa saindang saderi, kun maglawig an lockdown asin quarintina na pigboboot kan gobyerno nasyonal abot sa katapusan kan taon 2020, magka-igwa daw nin Peñafrancia Fiesta?

Palibhasa natoodan na sa laog nin halawig na panahon nin magkasurunod na henerasyon na an Fiesta nin Kabikolan en Honra kan Ina kan rehiyon na si Nuestra Señora de Peñafrancia na ginigibo kada bulan na Septyembre taun-taon, mayong palihis.

Apuera ngonyan na taon 2020.

Magpoon kan icelebrar ini sa Ciudad de Caceres o an pig-aapod ngonyan na Ciudad nin Naga sobra sa 300 na taon na an nakaka-agui.Maski ngani nagriribay-ribay an bulan kan celebracion poon Hulyo sagkod Septyembre depende sa desisyon kan mga nanunungdan sa Simbahan pero ini naka-ugalian na kan mga Bikolano. Enot si mga Espanyoles ngona asin miembros kan alta sociedad an nag-oobservar kan kapistahan ni Santa Maria alagad sa lawig nin panahon si mga masa o kasaraditan na mga pigbabansagan na Cimarrones sa kaitaasan kan Naga sa pamitisan kan Isarog na nakumbertir na sa pagiging Cristiano asin Catoliko na makisumaro sa celebracion.

An enot na kapilya na estada ni Santa Maria na pig-aapod na Peña de Francia hali sa sarong lugar sa Espanya kataid kan nasyon kan Francia kun sain nagmilagro si Santa Maria.

Susog sa estorya may ido na nagadan na inapon sa salog kan Naga kan kapinunan kan devocion an nabuhay asin naglangoy pasiring sa kusa habang ipigsasakay an Imahen kan Mahal na Virgen. Naglakop an estorya bako lang sa Naga kundi sa enterong Bikolandia, naglakop man an estorya kan milagro kun kaya naguin mas popular an panrehiyon na celebracion

Bago naghali an mga Espanyol sa Pilipinas asin Kabikolan sa huring parte kan ika-19 siglo bantugan na an celebracion kan Fiesta na pinagdadalaw kan mga Bikolano magpoon Sorsogon, Albay asin an mga provincias sa Central Luzon asin Kabisayaan na sakop kan Deocicis de Caceres nagsusungko kada pintakasi digdi sa ciudad nin Naga tangarig magpangadie ki Ina parte kan saindang taonan na devocion.

Sa huring parte kan panahon nin Espanyol kan madestino sa Caceres si Obispo Francisco Gainza(1862-1879) orog na naguin makolor asin maogma an fiesta kan an traslacion o an paglipat kan imahen ni Ina pasiring sa Cathedral pinapa-agui por medyo nin prusisyon hali sa daan na Peñafrancia Shrine por medyo kan presenteng Peñafrancia Avenue (kadto pig-aapod Via Gainza).

Orog na maogma an pagbuwelta ni Ina sa sadering harong ta an Imahen isinasakay sa salog kan Naga hali sa dalhogan sa centro, ginatos o rinibo pa an mga voyadores na nag-iiriba sa sakay sa pagoda alagad anas sana kalalakihan mayo ni sarong babae.

Susog sa estorya an Cathedral yaon sa lugar na kinatutukdukan ngonyan kan saod o supermarket antes ebalyo sa may parteng Santa Cruz sa presenteng kinamumugtakan ngonyan.

Labing 100 anyos na an nakaka-agui kan panahon na nin mga Amerikano asin an Obispo si Msgr. Jorge Barlin, primerong Obispong Pilipino sa nadyon, Bikolano pa, kan permanente nang icelebrar an Fiesta ni Ina sa bulan na Septyembre.

Sararo pa kaidto an Canarines Sur asin Camarines Norte sa pig-aapod na Ambos Camarines.

Nagigiromdoman ko kan ako aki pa, dinara ako kan sakong ina sa Naga nganing magdalan nin parada, traslacion asin sakay asin magsimba sa Cathedral, maogmahon akong marhay ta maski aki dai makapa-Naga kun daing sapatos, media-pantalon asin bagong bado. Kadakol pating tao.

Pero kan ako magtrabaho na sa media bako lang na nadalan ko an sakay kundi nakatabang pa ako pagsalvar kan buhay kan si mga biktima kan pagbagsak kan Colgante kan 1972.

Nakaiba ako sa pagcover kan sakay kan nasa ABS CBN, DZRB, DZGE, Manila Chronicle, DWLV, PTV 5 asin GNN 48. Namati ko an init kan lawas adin ga’not kan mga voyadores asin kan saindang dai maipaliwanag na kaogmahan sa pagrokyaw ki Ina.

May panahon ngani na inabot ko pa na an traslacion saka an prusisyon antes kan sakay inaabot sagkod kadikluman nin bangui ta nagzizigzag an andas ni Ina asin nagpupukan-pukan pa an saiyang imahen.

Iyan gabos parte kan taonan na celebracion na dinadalaw nin abot sa sarong milyon katao bako lang Bikolano kundi pati ibang Pilipino asin mga dayuhan.

Kaya kan biglang mag-anunsyar an lokal na gobyerno kan Naga asin an Simbahan Catolika tanganing maibitaran an pagwarak kan helang na Covid 19, mayong Peñafrancia Fiesta ngonyan na taon 2020.

Mayong parada (civic saka military), mayong voyadores fiestival, mayong Miss Bicolandia, mayong traslacion, mayong sakay asin iba pang tiripon-tipon na mabalgar sa health protocold kan gobyerno.

Mapungaw kuta kundi arumbeli maglakop an helang na Covid sa enterong Kabikolan. Sa naka-aguing 300 na taon may mga epidemya, tag-gutom, giyera man na nangyari kun kaya dinagdagan pa an devocion ki Ina kan devocion ki Divino Rostro o an sagradong lalawhon ni Jesus.

An mga Bikolano nakanood na asin kumbinsido sa pagboot kan simbahan asin gobyerno na dai magpweresto sa fiesta, mag-eristar sa harong, magpangadie, magkantang “Resuene” asin tawan halaga an buhay kam lambang saro asin kan mga miembros kan satong pamilya asin kumunidad.

An gabos iatang na lang direktamente ki Ina asin sa Mahal na Diyos. Amen.

bottom of page