top of page

Tigsik


Tigsik ko ining may matatagas na hutok Na an physical distancing dai pig-uutob Sige an pakihalyaw, sige pa an pakigutok An mga may covid nagpaparadakol logod

Tigsik ko an mga tawong mapanghusga Sipon, kalintura pa sana an isip covid na Haros pa sana ipalobong nang buhay pa Hona mo imposibleng tamaan man sinda

Tigsik ko an mga buaya na nasa hubas Sa kabadatan haros dai na makahawas Alagad nagpapadagos pa sa panghabas Kwarta kan gobyerno gustong malimas

Tigsik ko man an sa tuyang kagadanon Minaabot sana na garo baga mahabon Dai nin nakakaaram kun anong panahon Padudumanan kan kalag ta pasiguruhon

Tigsik ko an nagpapadagos na pandemya Sige pa an mararaot imbes magbarago na Mensahe kan Diyos dai naiintindihan baga Kun dai magbarakli, pagtios mahalawig pa

bottom of page