top of page

Hurop-hurop Kita GabosIyo na ini an panahon na kaipuhan maghorophorop kita gabos na mga Katoliko asin Kristiyano sa Kabikolan. Sa nag-aguing ginatos na taon poon na darahon kan mga Kastila an debosyon ki Nuestra Señora de Peñafrancia asin ki Divino Rostro, ngonyan lang na taon mayo nin celebracion an Fiesta kan Kabikolan.

Anom na bulan poon magka-lockdown asin quarintina sa nasyon huli kan Covid-19 pandemic, sagkod ngonyan dai pa kita makahiriro asin mayong buelo an pagcelebrar kan fiesta kan pigmimirar niyatong Ina kan Kabikolan.

Mayo kitang maguinibo.

Mismo an gobyerno asin an Simbahan Catolika an nagboot na tanganing dai maglakop an dai naheheling na corona virus kansilado an Peñafrancia Fiesta ngonyan na taon.

Mayong Traslacion, mayong Fluvial Procession o Sakay, mayong Miss Bicolandia beauty Pageant, lalo na an Mr. Bikolandia o Miss Gay Bicolandia, mayong mayor na tiripon-tipon arog kan auditorium o engrandeng party, mayong suru-suan sa laog kan Cathedral, kan Peñafrancia Shrine o sa Basilica, mayo nin Trade Fair o exhibits na madurukutan an mga tao. Bawal yan gabos asin an magbalgar pwedeng makastigo o ma-ikunkon sa kalabuso.

Sa kasunduan kan Simbahan asin Gobyerno lokal kan Naga ini-enkamenar an gabos na sa laog na lang kan kanya-kanyang harong an celebrascion kan fiesta, an pagpamibi asin paghorop-horop.

Mayo man talaga nin aktwal na pagdakit kan imahen ni Ina hali sa daan na estada, Peñafrancia Shrine, o Basilica pasiring sa Cathedral kan nagtalikod na Viernes pero maski daing Traslacion, segun sa report sa radio, igwa pang mga agit-agitan na devotos ni Peñafrancia na nagfuersa pang maglakaw hali sa Basilica o Peñafrancia Shrine pasiring sa Cathedral.

May facemasks asin faceshields man daa, may social distancing pa.

An siyam na aldaw na novenario sa Cathedral padagos pa man giraray pero dikit an taong pig-papalaog sa pwertahan kan simbahan.

Sa harong na lang daa mag-novena sabi kan mga awtoridad sa Simbahan asin gobyerno.

Mayo nin Sakay sa Sabado, mayo nin punsyon o karakanan sa parteng centro kan ciudad nin Naga sa kaaldawan o sa parteng Francia o San Felipe, Liboton asin Calauag sa aldaw na Domingo. Pwede man garo kun dai mapugulan basta dikit an pwesto asin dikit an tao.

An pagcelebrar nin Fiesta kan Kabikolan sa bulan na Septyembre taon-taon dinara kan mga Espanyol digdi sato tanganing mapapusog asin mapalakop an pagtubod ki Santa Maria asin sa saiyang Aki na si Jesukristo sa parteng ini kan kinaban asin tanganing mauntok si mga epidemya arog kan cholera asin giyera asin tag-gutom, na uminagui sa Bikol kan mga panahon.

Alagad ngonyan na nasa bangbangan kita kan pandemya maghorop-horop na daw kita, dai ta pagbasolon an gobyerno, an simbahan, an ibang nasyones kan kinaban ta naglakop an Covid-19 sa enterong kinaban.

Naapektaran pati an ekonomiya, asin pagbuhay kan milyones na mga tao pati digdi sa satuyang lugar.

Maghorop-horop na kita: saen kita naka sobra o saen kita nagkulang?

Kun odok sa boot an satong pamibi, bakong saguin-saguin o paheling sana o pasale tibaad dangogon kan satuyang Ina asin kan Mahal na Diyos mismo kun kita magka-igwa nin pagbabago sa satuyang boot asin gawi-gawi.

Palakupon sa bilog na kinaban an liputok na pagkamoot sa kapwa tao asin sa gabos na nilalang kan Kagurangnan arog kan kapalibutan.

bottom of page