top of page

TIGSIK


Tigsik ko ining nangyayaring pandemya Masakit man mas dakol nakadelihensiya Sa SAP, facemask, face shield asin iba pa Mga buaya asin negosyanting oportunista

Tigsik ko ining buhay ngunyan na masakit Nin huli kan paglangkaba ni pesting covid Kaipo kan mga tawo magdiskarte, magrakit Kun dai magagadan na an mga mata suknip

Tigsik ko ngunyan an satuyang pagbuhay Kadakol na kan nawaran nang hanapbuhay May mga negosyo na nagsarado nang tunay Kaya igwa nang nahahapay asin nakakapay

Tigsik ko man an iba sa mga taga-medya Pagtuyaw sa mga sala, luway-luway sana Orog sa mga pulitiko na poderoso na daa Ta an kadaklan pinapakakan baga nin bala

Tigsik ko, mga tawong iriniton, purunguton Kun may problema tulos nagkakadipresyon An panghuhugot iyo an naiisip na solusyon Tibaad magngana kun dai matawan aksyon

bottom of page