top of page

Edukasyon (o simpleng pagkanood)Pagkamundag sana asin pagbuklat kan saiyang mga mata, an sarong omboy o an sarong tao minapoon nang magkalag-kalag, mag-adal kan saiyang kapalibutan asin mianapoon nang mabuhay sa sadering hinangos asin magdakula. Magtindog sa sadering bitis.

Pakapoon kan kinaban mayo man talagang pormal na edukasyon. Ngonyan na lang. Kaya moderno na kuno.

Primero sa estorya na nagigiromduman ta, an burukasan kan klase sa pag-eskwela minapoon bulan na Hunyo. Ako kadto, pakatapos kan mga piestahan sa bulan na Mayo an isip ko tulos an ereskwelahan. Si Ma’m asin mga kakawat ko sa eskwelahan. Parong lang kang krayola, papel asin notebook excited na ako.

Sa Caton si maestrang Pising kan UP(University of Pising), apuera kan Ama Niamo asin ibang pangadgion pigtukduan akong A E I O U. Igwa pang puntero.

Kan mabisto ko na an enterong letra asin matoom ko an Padre Nuestro asin Minatubod tinugutan na akong magkumpisal asin magkumunyon ta apuera kan naenot na bunyag asin kumpil tunay na daa akong Catolico. Pwede nang mag-grade 1, iyan kan dekada 50-60. Grade 1 sagkod grade 2, Birikolan pa pero may arithmetic na. 3Rs, reading, ‘riting & ‘rithmetic.

Arog kayan ka simple kami kadto, naka-graduar grade 6, naka-high school, nakatapos college.

Nakatrabaho. Nag-agom, nag-pamilya. Nagserve sa banwaan.

Iba na an edukasyon ngonyan.

An mga aki poon pa kan mag-lockdown kan Marso pondo pag-ereskwela.

An karawat sa laog sana kan harong, sa laog kan natad o sa haraning tinampo bilang ehersisyo.

Si mga nag-eeskwela nagpadagos kan saindang pag-adal sa laptop, sa computer, sa Youtube, asin iba pang social media.

Nagbilang kan aldaw poon bulan na Mayo sa paghuna na ma-ereskwelahan na sa Hunyo alagad kanselado palan an gabos huli sa Covid 19.

Gusto man kan Departamento de Edukasyon na magpoon tulos an school year pero habo kan Malacaṅang sa hadit na tibaad magwarak an corona virus asin gulping tao an maghelang asin magkagaradan.

Marhay ngani ta nagtugot na ngonyan na Oktubre 5 mapoon an ereskwelahan sa eskwelas publicas. Naenot nang dikit an pribadong sektor.

Iba pati ngonyan an ereskwelahan ta kun bakong online, blended, tv, radyo o modular.

An mga aki sa harong na lang ma-eskwela pero katabang an mga magurang pati mga tugang sa pag-adal kan mga leksyon.

An mga paratukdo mas rugado ngonyan ta nagbibisita pa sa mga harong-harong kan mga kaakian. An mga magurang mayong maginibo kundi maggiya sa mga kaakian.

An pagkakaiba ngonyan na panahon sa kadtong panahon saka kan enot na panahon ta mayo nang Brigada Eskwela, mayo nang sweeper, mayo nang Industrial Arts o gardening subjects.

An dai paglingawan kan mga aki, mga magurang, mga paratukdo iyo an respeto kan lambang saro asin magdinangogan sa lambang saro. Padagos na magbarasa asin mag-aradal ta an sabi ngani sa English “Education is a continuing process”. Daing katapusan an edukasyon o an pag-adal.

Maski ngonyan na panahon nin computerization o on-line learning kaipuhan man giraray an libro o library, diyaryo, radyo asin telebisyon asin iba pang makukuanan nin bareta asin impormasyon.

Pagiromdom sa lambang saro an edukasyon bako lang sa laog kan eskwelahan kundi an pagkalag-kalag sa palibot kan kinaban.

Asin an pinakamahalaga iyo an ugali asin pakikipagkapwa.

bottom of page