top of page

Tigsik


Tigsik ko, mga paratukdo ngunyan na panahon Grabe an kaparagalan sa ngaran nin edukasyon Haros pa sana ibalyo na sa eskwelahan an harong Tanganing makaabot sa deadline an mga module

Tigsik ko, mga paratukdo na grabing sakripisyo Sa kapagalan nahahayblad na, makulog an payo Kun palyado pa an printer, bond paper limitado Makatorotreste, kun natatabuga pa kan pamayo

Tigsik ko man an kadaklan kaining mga eskwela Mabasa, masimbag na sana may mareklamo pa Habo ninda kaining ipigpapautob na mga sistema Ta dai matawan nin balon, dai pa makalakwatsa

Tigsik ko an mga magurang ngunyan na panahon Sakripisyado sa pagpila makakua sana kan module An mga aki mareklamo pa ta dakol mga susuraton Alagad kadudutdot celfon ok lang dawa maghapon

Tigsik ko an masiram na mirindalan na kalamay Na ma- pu-lu-ton, bagas na pulutan ining tunay An nakakanamit kaini minahagad naorder giraray Ta an siram kaini nakakapahakay ta nakakalumay

bottom of page