top of page

Tigsik


Tigsik ko ining panahon na dai timplado Kun minainit, talagang mainiton na todo Mabuyong tawan uran haros magdelubyo An mga tawo kaya puro na sana reklamo

Tigsik ko, mga nangyayaring makatorotreste Kadakol kan nanghuhugot sa panahon na ini Orog an dai nagigiyahan na mga estudyante Mga kaipo dai naitatao, sa pagtios na labi-labi

Tigsik ko para an panghuhugot mapugulan An mga nagtitios dapat nang matabangan Bakong puro sana talam-talam, mayu man Ayuda pinansyal, ispiritwal an mas kaipuhan

Tigsik ko ining Class C na salog kaining Naga Dai pweding pagkarigusan pang fluvial sana Kolor tsokolate, may birilog na bulawan pa An benino kan mga Nagueño yaon gabos na

Tigsik ko ngunyan mga estudyante, mga aki Sa paggibo nin mudules haros magkahiribi Magurang na nagtutukdo may kaibang talpi Kun dai pa nakakanuod mag dugang na dapi

bottom of page