top of page

Tigsik


Tigsik ko kun igwa nin ma raot na panahon Mga makasalan, sa Diyos nakakagirumdom “Diyos ko po, tama na po” iyo an tataramon Imbes magraway nagpangadyi na pondohon

Tigsik ko ining panahon tang nagbabalinghaw Pagirumdom na sa mga tawong nakakalingaw Mantang nasa kasiraman, puro pagrorokyaw Kun nasasakitan na, saka sa Diyos nag-uumaw

Tigsik ko an mga tawo na maluluya an hutok Sa kastigo nin Diyos, dai nanggad nagtutubod Garo baga mga aki na kun maysala piglalatob Kitang mga parakasala magbago na man logod

Tigsik ko kun minarapado anuman na bagyo Orog na ining si Rolly na talagang poderoso Buhay, pagsurusadiri rinadas niya nin tutuo Paano na kita na nasa pandemic pang gayo Tigsik ko ining bagyong Quinta na naglayas na Alagad si Rolly ta namumuot pigparalamag siya Si Siony, na agom ni Rolly nagparasunod sa inda Sa anggot ni Siony, sa norte na logod nanlamasa

bottom of page