top of page

Tigsik


Tigsik ko ining mga ispirma asin kandila, An paggamit kan mga ini makararaya, Mga buhay pagsurusadiri pweding mawara, Kun kamo magin aliwalas asin pabaya

Tigsik ko an mga peligro sa buhay ta, Ata sa bagyo kuta na nakalibre pa, Alagad sa kasulo natodas logod na, Kun oras mo na, matitigbak ka talaga

Tigsik ko man ining si Rolly na makuris, Rinadas an Bikol orog an Catanduanes, Mga harong, pananom haros magkaarahit, Pag-agi ni Tonyo trapal na sana pinarakit

Tigsik ko ining pandemya na nakakapeste, Sa tahaw kaini mga kalamidad uminagi, Kaya buhay kan mga tawo makatorotreste, Nasa pagsakit na baga nin labi-labi

Tigsik ko man ining malipot na panahon, Trarangkilo si mag-aragom na igwang kakanon, Dawa magkurugusan magdamlag, maghapon, Ibaba, itaas dai nanggad magugutom

bottom of page