top of page

DAWA INAGIHAN CALAMIDAD: NFA CamSur nagseguro nin abundang stock nin bagas

An National Food Authority (NFA) sa Camarines Sur nagsabi sa tahaw kan duwang sunod-sunod na bagyo sa Bicol alagad nagseguro na abunda an saindang stock nin bagas dawa na ngani aroaldaw nagpipirila an nagbabakal na kinaban na NFA rice na mga LGU maging an ibang pribadong sektor.

Afuera kan stock na diez mil na cavan nin bagas igwa pa sindang 376,000 na cavan nin paroy na padagos an ginigibong pagpa-molino sa mga pribadong millers mantang kun icoconverter ini sa bagas maabot sa 236 mil na cavan.

Ini an pigcierto ni assistant provincial Manager Nora Follusco kan NFA Camarines Sur mala ngani na saindang kinakarkulo na maabot an bulan nin Marso 2020 rinibo pang cavan nin bagas an saindang stock. Matapos kan nakaaging bagyong Rolly asin Ulyses, aroaldaw an saindang average sa palay procurement nag-aabot pa sa 2,200 cavan asin ini enot pang pig-aning paroy kan mga paraoma antes kan paglamasa kan duwang nakaaging calamidad sa Bicol.

Sinabi pa ni Follusco kan nakaaging bagyong Quinta nakapaluwas na sinda nin 8,100 na cavan asin kan bagyong Rolly asin Ulysses 35,365 asin aroaldaw igwang nag-aangkat sa sainda nin suplay.

Haros 85 por ciento kan paroyan sa Camarines Sur an na-ani na antes pa kan nakaaging duwang bagyo.

Huli kaini, nagtutubod an NFA CSur na abunda an food security sa Camarines Sur na iyo an mandato sa sainda kan Rice Tariffication Law na seguradohon an stock nin bagas sa ahenciang ini kan gobierno.

An NFA Batangas pigbabagsak muna sa bodega kan NFA Camarines Sur an pigsusuplay nin bagas sa Albay asin Catanduanes mantang an bodega sa sinambit na duwang provincia na-destroso kan nakaaging calamidad.

Kun pera an pangangaipo aroaldaw iyo sana an pigkukua sa NFA CSur mantang dai pa magamit an bodega sa duwang provincial. (DPA)

bottom of page