top of page

Tigsik


Tigsik ko an iba sa mga tawong osmak An mga basura dawa saen ipigwawaltak Nagkukuriyat mga ginamit na facemask Kaya an corona virus, orog nagwawarak

Tigsik ko man an iba sa mga nasa medya Magluway-luway sa pagparangala-ngala Ta kun an mga tinatamaan minabweltada Paano pa kun pinasiba na kamo nin bala

Tigsik ko an makaurag na agom na lalaki Na daing data an trato sa agom na babayi Dai pigpapahalagahan, mga serbisyo kaini Kaya pighuhugod na logod na ini mapesti

Tigsik ko an mga pagbaha na nag-ate na Pondo kan ibang mga probinsiya nakaiba Na naghihingab-hingab na man sa kwarta Dai na makatao nin ayuda sa mga biktima

Tigsik ko, mga nag-aging bagyong makusog Mga edipisyo , nagbuyug-buyog, nagralayog Tapos na an bagyo, igwa pang nagyuyugyog Ta si nanay asin tatay, sa duyan naglalabyog

bottom of page