top of page

GAGI!Tigsik ko tabi ining si Manay

Wow, biglang nagboot na maray

Sa barangay candidata palan

Manay, pahagad daw nin kalunggay!


Tigsik ko man si Papay

Ano daw an nalingawan?

Ta liwat pang madalagan

Tibaad man po nasiraman!


Tigsik ko an presyo kan bagas ngonian

Wow, grabe kamahal garong bulawan

Paano na an mga nasa laylayan?

Matiririk an mga mata, mahahapay!


Tigsik ko man an katuninongan

Kun gusto mo ining magdanay

Magin handa sa pakikilaban

Sa mga sablok, sobrang gahaman!


Tigsik ko an confidential fund ni Manay

Aw, para sa ano man daa yan?

Dae ka na po magparakalkal

Arog sinda kayan kagarapal!


Tigsik ko an duwang mag-besshy

Sa trono, an pakatukaw pwerte!

Wow, sa banwa mayo sindang pake

Basta sinda pirming happy, gagi!


Comments


bottom of page