top of page

IsyuBako na sanang kuarta an mapagana o mapadaog nin sarong kandidato sa nagdadangdang na eleksyon 2022.


Ta kun iisipon an mga kandidato kan ambos lados o kan maniba-ibang partido politikal kan ambos lados igwa nin kapital ta dai yan masuso sa vida politika kun mayong para gastos.


Pero huli sa kamugtakan kan panahon sa Pilipinas asin sa enterong kinaban na dakul an nag-aagrangay huli sa problema sa ekonomiya bako lang kuarta an mabulong kan helang kan ekonomiya kundi orog na an mga isyu.


Halimbawa digdi sa satong nasyon sabi ni Presidente Duterte kan siya nagkakampanya pa kun siya an makatukaw babaguhon niya an mga provisiones kan Constitution na bakong marhay sa mga Pilipino.


Sabi niya babagohon an pasistema kan gobyerno pasiring sa presenteng presidential asin kongreso na may duwang camara ( Senado asin camara de Representantes) asin papakarhayon an pig-aapod na justice system o an sistema de judicatura ngarig dai maapi an mga pobre kan mga mayaman.


Sabi ni Digong kadto kan 2015, an Pilipinas maguiguin libre na sa Imperial Manila o an kada rehiyon o estado masaderi nang gobyerno sa pagmanihar kan ekonomiya, pag-kolekta nin mga buwis asin pag-pasar nin mga leyes.


An kada estado independiente sa lambang saro depende sa saindang pangangaipo asin kusog kan saindang ekonomiya. Pero pag-abot sa isyu kan saindang seguridad an gobyerno nasyonal sa pangengenot kan Primero Ministro asin Kongreso o Parliamento iyo an may poder asin mamatu-mato.


Iyan an pig-aapod na sisteme Federal arog kan Amerika asin ibang nasyones sa Europa asin Aprika.


Matapos na an saiyang turno pero mayong nangyayari sa siring na kaisipan. Nata ta an Constitution amo man gilayon na pig-panday kan panahon ni Presidente Corazon Aquino asin iyo pa an mag-rereynar sagkod ngonyan.


An Imperial Manila yaon man giraray asin dikit-dikit an mga lideres lokal asin mga pamayo kan LGU minadaralagan sa Malacanang asin iba pang opisina nasyonal sa dikit na pangangaipo.


Iyan an simbagon ni Duterte asin kan saiyang kandidato sa karampanyahan.


Ini man oposisyon o Partido Liberal asin mga Yellowtards masimbag man sa hapot kun tano kontra sinda sa Tsina alagad pirming pabor sa Amerika.


Siring man an presenteng administrasyon masimbag sa hapot kan mga tao kun tano ta Tsina sana an padangat ninda.


An isyu kan West Philippine Sea simbagon bako lang kan administrayon kundi pati kan oposisyon.


An Liberal mapaliwanag kun tano ta pigsuko ninda an sobereniya kan nasyon, kan panahon ni Pinoy kun kaya an mga barko kan Intsik nakalaog sa mga teretoryo kan Pilipinas.


An NPA man maski nagboycot kan Snap Election kan 1986 dapat maglantad o mag-butwa ngonyan.


Mayo na nin anti-sobersyon law. Pero ano an kinakatakot ninda kun sinda mag-ako na sinda NPA ta gusto na nindang magsangli sa presenteng gobyerno na segun sa sainda man sana maluyang klase na dapat ribayan na.


Ano an maraot kun apudon sindang kolor pula, ano ta dai ninda maako na sinda talaga komunista?


An importante sinda mag lantad asin magkarandidato sa mga puesto lokal asin nasyonal kan satuyang gobyerno.


Makusog sinda sa mga kabukiran asin mga baryo, igwa sindang mga kabuhan sa mga ciudades kaya puede sindang manggana sa eleksyon asin magtabang sinda sa pagpadalagan kan gobyerno.


Dapat maglibot sinda sa mga barabanwaan asin ipaliwanag an mga isyu.


Arog sa ibaba igwa man mainit na isyu na koronektado sa provincia, sa rehiyon asin nasyonal. Mas maiinit an isyu na kun minsan personal asin moral.


Halimbawa ang paggamit nin Tagalog digdi sa Kabikolan.


Urulayan ta sa masunod na diskusyon.

Comentarios


bottom of page