top of page

AbroaderNgonyan na igwa nan in departamento an gobyerno na magmamato kan intereses asin solusyon sa mga problema kan mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad, nag-iistar duman, pat ikan mga turistang nagbibiyahe sa man iba-ibang parte kan kinaban magayon na an magbiyahe-biyahe sa palibot-libot kan mundo. Maguin obrero, turista o bakasyonista.


Kan enot na panahon partikularmente kan tiempo Kastila sim ga Pilipino nagruluwas sa nasyon kun bakong propagandist a na nagduman sa Espanya tangarig magka-igwa nin representasyon an Pilipinas sa Espanes Cortez o an legisladora. Si iba naguin exile sa hararayong lugar arog kan Fernando Po asin Hongkong.


Igwa man nagbriyahe bilang mga adventurista sa parting Europa, America, asin mask isa Canada arog ki Vinzon Flores, an pinaka-enot na Vancouver sa Canada na sarong parasira asin si Carlos Bulusan na naguin trahabador sa mga patanoman nin mansanas asin pinya sa California. Siya naguin parasurat na nagbuyagyag kan abuso kan mga Amerikano kontra sa mga pobreng Pilipino.


Si doctor Jose Rizal ngani bako dakupon kan mga Kastila tanganing ikunkon asin badilon sa Luneta, siya kuta na matrabaho bilang voluntaryong doctor sa Cuba.


Si Apolinario Mabini naguin exile sa luwas kan nasyon kun sain siya naghelang nin polio asin kan magpuli sa Pilipinas digdi na nagadan. May mga kabali sa quise Martires kan mga taga-Naga na itinapok man sa abroad bago naka-uruli digdi asin binaradil gadan dahil sa pagkontra sa mga pag-aabuso kan mga Espanyol, maguin kan gobyerno Civil o kan simbahang Katoliko asin kan mga Prayle.


Dakul na mga Pinoy an nagtrabaho sa US Navy asin naglibot sa kinaban bilang mga suldados kan America.


Ngonyan na panahon sabi kan pinsan kong nagtatrabaho sa banko na may mga aking nagtatrabaho sa Europa lakop na an mga Pilipino asin Pilipina na nagtatrabaho bilang nurses, engineer, mga katabang sa harong, draybers, asin kun anu-ano pang trabaho na bistado bilang mahihigos na trahabador, may lialtad asin mapinadangat bako lang sa trabaho kundi pati sa mga amo. Problema lang ta kadaklan inaabuso man lugod…dai pigtatawan nin tamang suweldo, kinukulogan pa o minsan ginagadan pa.


Pero an mga Pinoy na kadakul-dakul nang marhay 110 milyones na ngonyan na mas dakul pa sa populasyon kan Russia asin Canada apesar na kadarakulaon an mga kadagaan kaini mayong kararayaan mala ta sa labing 200 na nasyones kan mundo gabos igwang naka-istar o nagtatrabahong Pilipino.


Orog na madakul asin malakop an mga Pinoy sa dakul na nasyones an nagbukas kan saindang pertahan sa mga Pilipino na magtrabaho o mag-istar duman arog kan Canada kaipuhanan 1milyon na mga Pilipino na mag-istar asin magtrabaho duman dawa bakong ciudadano.


May padagka pa na allowance sa kada akin a dara duman, libreng edukasyon asin marahay-rahay asin mayong gastos sa pag-eskwela kan mga aki.


Kadakul sanang trabaho maguin karpentero o panday, electricians, care-aid, para-aling, tubero asin kun anu-ano pa na haralangkaw an sweldo.


Kun digdi sa Pilipinas an doctor pigtitingag na dyos kan mga nurses asin midwives duman an mga doctor kun Juan an pangaran pig-aapod na Juan, an mga enhinyero kun Pedro, Pedro sana an apod.


Mayong politika bakong arog digdi pamahaw, pangudto, pamangui puro politika sagkod snakan pa. Pero magaya-gaya asin maogmang buhay, trangkilo pa.


Nagtutubod ako na kabanga kan mga Pilipino ngonyan maruluwas na sa luwas kan nasyon duman na matrabaho, duman na ma-iristar asin mawarak kan dugong Pilipino sa bilog na kinaban.


Pag nangyari an bagay na iyan garo man lang super power an Pilipinas arog kan America, Hapon, Tsina, Russia, bako sa yaman kundi sa imfluwencia, higos asin marhay na ugali na madara nin katuninungan sa kinaban.


Madali na yan na mangyari huli ta an mga Pilipino an gusto higos asin trabaho asin katuninungan.

bottom of page