top of page

An Ama, Bow!An Father’s Day negosyo, pig-imbento kan mga negosyante duman pa sa Amerika tanganing sa aldaw na iyan maggarastos an mga aki, makuapo, ina asin lola, magkarakan sa restawrant, magbarakal nin mga regalo para sa mga pigtitingag na ama kan tahanan. An harigue kan pamilya iyo an ama.


Naguimatan ko kan dekada 50, 60 asin 70 mayo nin celebrasyon nin Father’s Day pero pigtitngag ko an sakuyang ama, pigtitingkalag ko bilang idolo na nag-guiguiya sa sakuyang dalan na piglalakawan aro-aldaw.


Sa totoo lang mas takot ako sa sakong ama kesa sa sakong ina. Dai sanang guirong pero hiling lang ni papa ko kuriro na ako. An binlod sa guilid.


Sa ibong na lado, si mama puro tala-tala may kaibang kudot pero dai akong gayo takot. Kun an ina kaya nag-aanggot pero mapinadangat.


An sakuyang ama kan maaraman na nagtahaw ako sa relis kan tren asin ire-ilaga pa akong maligis pinutbol ako sa lubot malayog kuta ako asin grabeng kulog. Si papa dai nag-guiguirong pero maisog.


Si mama puro sugo sana nin mga trabahong pan harong arog kan pagsiguid, paglampaso, paghugas plato, pag-aling sa mga tugang na nguhod asin iba pang magigian na trabaho.


Pero si papa ko an mga sugo magpupo nin sungo, maggamit nin patok, magtrabaho sa uma, maganot, mag-ani, mag-ginik, magkopras nin niyog asin mag-alsa nin lenatang krudo hali sa harong pasiring sa samong molino limang kilometro an distansya.


Pagpupuli ko haling eskwelahan an nagsasabat sako an sakong ina, an ama ko dai sana nag-guiguirong pero takot ako ta kun ako may sala papala-ubon asin lalatubon nin paldos sa lubot. Si mama ko lang an parasaway.


Poon sadit pa sagkod ako magdakula sagkod na siya magtalikod sa kinaban an mate ko sa sakuyang ama takot pero panu-pano nin respeto asin paggalang. Maski kami pobre siya saka an sakuyang ina nagturuwang tanganing ako asin mga tugang ko makatapos mag-eskwela asin magka-igwa nin mga sadering pamilya. An gabos na iyan dahil sa sakuyang ama sa tabang kan sakuyang ina.


Diyos mabalos po.

댓글


bottom of page