top of page

An Kadagatan Sa SirumaAntes kan kaogmahan, aagihan muna an kasakitan. An kasaganahan nin buhay naguguno sa mga sakripisyo asin paghinguwa. Kahawig man kan mga magagayon na baybayon, malinaw na mga dagat asin maayahay na lugar digdi sa Camarines Sur. Haloy na panahon na nagtuninong an Banwaan nin Siruma kun pagarayonan nin baybayon asin kadagatan an pag oorolayan. An ika 29ng kumpleanio kan sakuyang unica hija na si Arlee Jaynee ginibo an pagtiripon kan sakuyang familia sa Kiudkad Beach Resort sa Brgy. San Ramon kan banwaan nin Siruma. Magayonon an saindang cottage na an desinyo hawig sa mga paayahayan na harong duman sa Scotland and Englangtera na gibo sa buhos na semento asin mga darakulang tabla nin kahoy. An salug’ makintabon asin mayong alikabok, an ika duwang palapag, palibot nin bintana kaya mafresko an magdamlag ta haros gabos na doros duman nagrurulusot. Kun ika yaon sa bintana, balkonahe, o azotea, mayo ikang mahihiling kundi an bulod sa Siruma na gatong pirmeng bagong bulugan nin barber kahawig kan mga saradit na bukid sa Scotland na satuyang nahihiling sa mga pelikula. An dagat Pacifico, kolor azul asin nag gugutit digdi an halabang kaputian kan nag sasagitsit na alon. Kung bangui, an cottage nadedekorasyonan nin mga naglalayog na anininpot, asin ini igua nin mga ilaw na padamlagan asin nag iitok na mga bentilador ta an mga cottage digdi anas iguang Solar Panel. Kaya ko nasabi na dakulang sakrispisyo muna an dapat agihan antes maabot an baybayon kan Siruma ta mayo pa ini nin magayon na tinampo, an dalan ginabihan na talahib asin daga na kolor bulawan asin maalikabok kun mainit an panahon asin malaboy sa panahon nin tig uran. An Sistema kan mga ekskursyonista sa Siruma iyo na an saindang kotse lunadan iwawalat sa parking space sa haraning barangay asin sinda matransborbo sa fuersadong jeepney tanganing iyo an maghatod pasiring sa beach kan Siruma, haros 45 minutos an bihahe kan jeepney dugan sa haros dos oras na bihae hali sa Naga abot sa Siruma. Sa pagka bangui, pig tatanaw kan mga ekskursionisa an kaliwanagan kan población kan Caramoan, alagad tolos kong pig koreher na an Caramoan dai natatanawan sa Siruma, ta an nahihiling nindang mga Liwanag sa poro kan kadagatan iyo an mga olaw kan mga barkong pang sira. An solamenteng natatanaw na kabukiran iyo an Tamban duman sa Tinambac. Pero kun ika yaon sa itaas kan cottage, saimong mahihiling sa to-ong parte iyo an kadagatan kan San Miguel Bay. Sa pag low tide kan dagat, mahihiling an mga parasira na garong nag aani nin gulayon ta imbes na sinda magdakop nin sira, an mga ini, nagrara’bot nin mga doot sa irarom kan dagag na inaapod “kulafu” para sa feeds kan mga sira sa aquarium. Sa kaaraman kan mga gustong magbisita sa Siruma, magayonon na an sementadong dalan na an aagihan mga berdeng kahoy na mafresko sa mata asin pagmati. An Siruma sarong dugang sa Tourist Attraction sa Camarines Sur.

Comments


bottom of page