top of page

An Kalamay Na MasiramMayo na, dai na nanggad na nanamitan an masiram na kalamay ni Senyor Kalamay. Sa pag talikod sa kinaban ni Senyor Kalamay, kasabay na nawara an recipe kan saiyang kalamay na mapulot, medyo mala’tom sanang hilingon, alagad dai nin kapareho an na’gom kaidto. Si Senyor Kalamay, naging popular sa Naga City kan mga dekada 60 asin 70 ta siya an pinag mimirar na madunong asin ma talinghaga sa linya nin diskusyon asin debate kan mga tataramon na pig guguno hale sa Biblia. Aram kan satuyang mga ninuno, asin kan mga lolo ngonian na panahon, na sa laog kan Plaza Rizal, nag titiripon an mga kalalakihan tangani sanang pag orolayan an mga bersikulo sa Bibliya. An sadit na bersikulo, minalakbang asin mina hiwas oras na ini pinag dedebatehan kan mga istambay sa Plaza Rizal. An mga para debate, kinababalihan, nin mga gurang na retirado sa Capitolio, retirado sa City Hall, retirado sa Provincial Hospital, mga empleado kan Court of First Instance, may mga maestro, iguang mga estudyante, iguang Doctor, asin kadakol pang ibang mga bikolano. An debate sa Plaza iyo an saro sa aling-alingan kan mga bikolano lalo na kan mga Senior Citizens na sa paglimpoy kan aldao, padikit dikit nang nag aarabutan sa Plaza tanganing makipag diskusyon manonongod sa buhay kan Dios Ama, asin ni Kristo. An ibang sekta, iguang representante sa Plaza alagad nungka na nagka igua nin partisipasyon nin Pade hale sa Catoliko. Kan panahon na idto, ako aki pa asin sarong “shine boy” asin “News Boy”. Minsan nakaka gawi man ako sa maribokon na pasirimbagan sa Plaza Rizal, alagad mas tinatawan ko nin atensyon an pagnbakal nin kalamay na tinda ni Senyor Kalamay. Naoogma akong masdan an pagka atado kan medyo mala’tom na kolor nin kalamay, na pig gigiris sa paagi nin kutsilyo sa tinapay na napapatos nin dahon nin batag. Kadakol an nagsasabi na masiramon an kalamay harayo an namit sa mga pig titienda ngonian ta magka iba an saindang timplada. An mga senaryo sa Plaza iyo na palibot an mga nagtataram na idepensa an saindang pagtubod asin enterpretasyon kan mga bersikulo gikan sa Bibliya. Sa tahaw kan mainit na diskusyon, asin kun medyo wilwil na an dila ni Senyor Kalamay asin medyo pinapa galan na, ini luhay luhay na mina tindog, bitbit an basket na may laog kan saiyang pinag titienda na kalamay asin sabay kuribaw nin, KALAMA……HAY! …. An kakambal na gawi kan mga tawo sa plaza iyo an magkape sa New China, Rendezvous Restaurant, asin Cosmos. Igua man nin nagpapa hingusto sa pag tupsi nin salted na mani, na pig titienda nin ga maitom asin mataaba na kababaihan. Tadaw ta kan mawara si Senyor Kalamay, kasabay na nawara an Kalamay na masiramon. Ano daw an sekreto kan timplada kan saiyang kalamay ta nungka nang nahihiling sa mercado asin sa mga handaan. Kasabay naman na nawara iyo an debate sa Plaza ta naribayan na nin mga hapulas nin likido sa takyag asin likod kan mga tawong nagpapahilot sa mga buta. Marhay na kutanang palipasan nin oras an debate sa Plaza ta idto dai nin gastos bakong arog ngonian na kaipuhan mag gastos nin kwarta sa pag pasyar sa mga Mall sa laog kan Naga. Maka hinayang na an kalamay ni Senyor Kalamay, dai na na-nanamitan sa mga tawo ngonian na henerasyon.

ความคิดเห็น


bottom of page