top of page

An Krismas para sa mga aki (asin mga nag-iinaki)Setyembre pa sana, antes ngani mag-Peήa Francia Fiesta sa Naga, an mga radyo nagpapatugtog na nin mga pamaskong musika o Krismas carol.


An Pilipinas kabali na an Bikol iyo an may pinaka-halawig na celebrasyon nin Krismas o paskong pakamundag sa kinaban.


Sa ibang nasyon maguin sa Amerika o sa Europa, an celebrasyon kan Krismas sa laog kan bulan na Disyembre sana kaya may yelo sa palibot asin may Santa Claus.


Sa Pilipinas kadtong panahon tama na an may belen sa altar kan kada harong na yaon an figura kan bagong mamundag na si Hesus, an inang si Santa Maria asin si San Jose saka an tolong Hade na si Melchor, Gaspar, Baltazar na nakaluhod sa atubangan ni Niήo Hesus may atang na mga regalo. Pirmi nang may sabit na parol sa altar asin mga bintana.


An mga magurang pati mga aki nagsisimba aga-agang amay sa misa de Aguinaldo.


Sa atubangan kan simbahan mababakal an mga kakanin arog kan ibus, latik, sinuman, puto asin kun anu-ano pa.


Arog lang kayan ka simple an Krismas kadto sagkod na mag-abot an mga Amerikano na tinukduan kita kan mga English na kanta arog kan Silent Night asin Joy to the World.


An mga Pinoy kadto an kanta sana “Ang Pasko ay sumapit” saka “Pasko na naman”. Alagad igwa na nin caroling kadto na amay pa nag-papaisi na sinda na sinda mabisita. May karantahan, karakanan asin kaorogmahan.


An pirmi kong pighahalat bilang sarong aki alagad pigdudulagan kan mga magurang, an mga parakarol kaidto na magagayon na mga aki, daragita saka soltero na nagkakaranta asin nagbabarayle sa atubangan kan mga harong sa panahon kan celebrasyon iyo an Pastoras asin Pastores.( may kanta an mga paradalan na “Pastora sa Belen” malakas kung kumain…!!!)


Kan mag-abot an radyo asin TV sa Pilipinas an mga Pilipino nakanood na kan mga Christmas carols sa Amerika na an okasyon kan Pasko pinalawig na marhay tanganing makabuelo an mga negosyo.


An mga aki tinukduan na maghagad sa mga ninong asin ninang sa panahon nin Pasko kaya siribot man an mga gurang na magdisponer nin panregalo lalo na nin kuarta.


An mga kaakian nakanood nang magkararol sa palibot kan kumunidad, naghagad kun ano an maitatao sa ngaran nin Pasko.


Basta naguiguiromduman ko kan ako aki pa na an sabi ni Papa saka ni Mama magturoltol kamo, dae magpasaway ta pigmamasdan kamo ni Santa Claus. Si mga maboboot iyo an tatawan regalo sa Krismas kaya pag-disperas kan Pasko nakabitin na an mga medyas sa bintana na lalaogan kan regalo ni Santa.


Maski ako nagpinilyo asin nagpasaway natawan man guiraray ako nin regalo asin panu-pano an medyas ko nin mga kakanon, kawatan asin bado dae man ngani irigo sa sadit na medyas.


May baraylihan sa Plaza asin mga drama-drama, maogmahon an nagraralaog asin nagruruluwas papuli hali sa simbahan durante kan 9 na aldaw na novenaryo asin misa en Honra ki Santo Niήo.


Sa mga Paskohan mas tambak an mga aki kesa sa mga gurang ta an lamag bako lang pagkakan o regalo kundi an mga pakawat asin karawat kan mga magbarkada asin magsadering tao.


Ngonyan na panahon mas ogma an mga negosyante sa panahon nin Pasko dahil gulpi an benta asin ganansya pero an mas maogma iyo an mga kaakian na enosente kan mga pangyayari alagad ogma ta sinda gabos natatawanan nin regalo, premyo asin man iba-ibang kaogmahan. An mga magurang siring man orogmahon an nagmamasid.


An problema lang ta an kadaklan lingaw ta an celebrasyon kan Pasko iyo an para sa pagkamundag kan aking si Hesukristo, an ama asin kaglalang kan kinaban.


An maogma sa Pasko bako lang an kolor nin mga ilaw, dekorasyon asin samno kundi an magaya-gayang tanog kan tugtog nin Krismas maguin Pinoy, Kano o boses ni Jose Mari Chan.

** *

Sori ta nalingawan na ma-eemail sa Bicolmail kan December 25 Krismas edition pero an laog kaini perming napapanahon ta an Paskong Pagkamundag baga aro-aldaw bakong kung Krismas sana.


Dakul pati an nagbasa kaini sa FB posts na nag-encaminar na magpadagos akong magsurat maski gurang na.

コメント


bottom of page