top of page

An Kubo Sa Santa LutgardaTaon 1978, maogmahon asin orgulyoso ako na nag tatrabaho como mensahero nin telegrama sa Clavecilla Radio System na an oficina yaon sa Crown Building sa tongod kan Plaza Quezon. Sa edad na 22 anyos, yaon an kusog kan sakuyang lawas para an mga telegrama ihatod ko sa paagi nin bisekleta na pang karera o “Racer”. An distancia kan Centro asin Pepsi Cola, kung perang beses ko na pig babalik-balikan na dai nin kapagalan ta maogmahon na ako sa P240.00 na monthly salary. Sa trabaho kong ini, orgulyo kong sabihon na minsan pa akong naging Morse Code Operator alagad mayo ako nin licensya kaya saro sana akong “reliever operator”. An mga nag kapot bilang Manager kan samuyang oficina iyo sinda Mr. Benny Maravilla taga Abella St., Villa Soravilla Subdivision, Mr. Honesto Obias retiradong Manager kan Bureau of Telecom tubong Caramoan, Mr. Amelito Belen, asin si Mrs. Eden Malaluan Regalario na ngonian nakabase sa Washington, USA. Sarong aldao, nagbisita sa Naga an samuyang General Manager na si Sir Bienvenido, sarong CPA asin retiradong opisyal kan Central Bank asin nag trabaho bilang Professor nin sarong Universidad sa Manila. Si Sir Bienvenido, iguang halangkaw na tinapusan mala ta kan yaon siya sa Naga, pig kua siya bilang sarong “speaker” sa sarong symposium nin mga estudyantes nin Social Arts sa UNC. Minsan pig sugo ako ni Sir Bienvenido na magbiyahe ako premira vez pasiring sa banwaan kan Cabusao sa katuyuhan na ihatod ko an sarong sobre na pano nin kwarta. An sobre personal kong darahon sa saiyang mga magurang na nag iistar sa Barrio Santa Lutgarda, sa banwaan nin Cabusao. Nasumpungan ko an harong kan mga magurang ni Sir, na sarong gaba na kubo na gibo sa tiklad asin kawayan pero malinig an palibot ta igua nin mga tinanom asin naglalayaw layaw na mga manok. Sa paglaog ko sa “kubo” yaon duman an mag agom na gurang na interong kahawig ni Sir an hitsura pati an boses asin pag taram. Maogma sinda na naka resibe nin dakulang kwarta ta haros mayo sindang siring para ipa irahay an gaba na tiklad. Haros mapaturo an sakuyang luha ta an duwang gurang parehong naghihibe asin naghahapot kung yaon sain daa si “Bienvenido” an saindang Unico Hijo. Joven pa kan maghale an saindang aki mayong ibang dara kundi an kadunungan asin pagiging “bright” kaini. Dai sinda nag aram na an saindang pobreng aki na taga Santa Lutgarda, naging prominente sa Manila, ta ini nakapag tapos asin naging opisyal kan Central Bank. Sa pagbisita ko liwat sa Santa Lutgarda, dai ko na nahiling an gaba na tiklad asin haros mayo na nin nakaka bisto sa mag agom na gurang. Mayo naman ako nin bareta ki Sir Bienvenido, alagad dai ko nanggad nalililangawn an Kubo sa Santa Lutgarda.

Commentaires


bottom of page