top of page

An mga dapat aramon kan mga makandidato sa SK asin sa barangay eleksyon sa maabot na Oktubre 2023Apuera kan gulping kuarta asin marhay na paki-iba, uya an dapat tandaan kan mga makarandidatong opisyales nin barangay asin Sangguniang Kabataan (juvenes):


1. Saen hali an pangaran kan barangay e.g. Balagbag, Pipian, inapatan, Maycatmon, Maydaso, Capucnasan, Bagacay, Duminurog etc.


2. Ano an mga marhay na tourist spots/destinations kan satong barangay?


3. Sairisay an mga honor students asin graduates hali sa barangay?


4. Arin na barangay sa luwas kan banwaan, sa laog kan provincia, rehiyon o sa ibang parte kan Pilipinas an puedeng magka-igwa nin sisterhood relationships an sakong lugar?


5. Siisay an namundag sa barangay na ngonyan asensado na sa ibang lugar o sa abroad?


6. Sairisay an mga residentes--- lalaki, babae, gurang, juven, professionals an puedeng maguin miyembros kan barangay advisory council?


7. Ano an mga minerales na makukua sa laog kan barangay?


8. May potential daw an barangay na maguin ciudad pag-abot kan panahon?


9. Gurano an presyo kan metro kuadrado kan mga daga sa laog kan barangay?


10. Ano an mga pananom, gulayon, prutas asin iba pa na mayaman an barangay?


11. Siisay na opisyal kan banwaan, kan ciudad o provincia an nagpapadangat kan barangay?


12. Anong kawat an matibay an taga-barangay arog kan basketball, volleyball, etcetera.


13. Siisay an pinaka-mayaman, makuarta, madaga sa laog kan barangay na puedeng hagaran tabang kan mga kinapobrehan o may mga helang sa barangay?


14. Ano an negosyong puedeng malaogan kan mga tao sa barangay tanganing sinda mag-asenso?


15. Ano an dapat guibohon tanganing maareglo an mga iriwal sa pag-ultanan kan mga barangay na kataraid o may boundary disputes?


16. Ano an mga magagayon na lugar na puedeng bisitahon nin manlaen-laen na tao hali sa laog asin sa luwas kan barangay?


17. Kun aki manggana maguibo ko daw an sakong mga plano asin pangako sa sakuyang mga constituentes?


18. Kaya daw kan sakong kuarta an paragastos sa karampanyahan?


19. Ipag-orgolyo daw ako kan sakong pamilya enkaso manggana ako asin makatukaw sa pwesto?


An mga iyan asin kadakul pang iba an dapat maaraman bako lang kan makandidatong kapitan, SK chairman kundi maski mga kagawad na dapat pulbos ninda an pagkaaram bako lang dapit sa mga botante kundi sa manlaen-laen na lugar pati mga potensyal kan barangay.


Maski mayong kuarta asin bakong popular bastang aram kan mga tao lalo na kan mga botantes na an makandidato may pagka-aram sa lugar na saindang seserbihan, sa hiling ko sinda an magarana sa masunod na eleksyon.


An mga tultol asin sencerong opisyales kan barangay epektibo bako lang sa laog kan saindang lugar kundi puedeng magsikat asin magsakat sa pwesto halimbawa konsehal kan banwaan, alkalde municipal asin maski pa gobernador kan provincia o presidente pa kan nasyon pag-abot kan tamang panahon. Bako lang siya magana sa pirilian kundi siya pag-aaragawan kan mga tao bilang marhay na lider asin serbidor.


Comments


bottom of page