top of page

An Olor Ni FlorPerfume kun sa English, iyan an olor na bihira nang taramon kan mga Jovenes ngonian na mga panahon. An Flor saro pang gaha ni Florentina ta mas bisto siya sa apod na Floring. Siya an padangat kong ina na ngonian 87 anyos na, asin igua naman nin mga kamatean. Harayo sa saiyang hitsura kan mga taon 60 na maski ngani igua na siyang mga aki ta kan panahon na idto tolo pa sana kaming magturugang sagkod nagi kaming 8 na magturugang. An olor ni flor, naging tataramon sa mga banwaan na saiyang pig dudumanan toyong magdadangadang an saindang kafiestahan, tanganing mag tienda nin olor na pig tatakad sa paagi nin ineksyon. Importanteng marhay an olor tuyong iguang okasyon arog kan fiestahan ta igua nin baraylehan an mga joven asin mga gurang. An olor, sarong makantidad na likido ta ini hale pa sa nasyon kan Francia asin an pag usar kaini iyo na pig lalahid sana sa may kwelyo o gilid kan talinga asin an hamot tunay na nasisinghot sa laog kan baylehan. An hamot nin olor nagtataong kunfiansa sa sarong lalaki ta kun siya mahamot, dai siya mag aalangan na makipag bayle nin “sweet” sa babae. An maglibot nin olor sa mga baryo, sarong klase nin propesyon arog man kan ginigibo kan mga bulakenia asin batanguenia na bistado sa pag pautang nin mga tamong, kubong, asin payong. An sakuyang ina, sa edad niya kaidtong 25 anyos asin ako man 6 taon igua pa nin tunay na kagayunan nin sarong bikolana, siya maputi, may magayon na lawas asin lalawgon asin may magayon na buhok. Sa edad na 6 na taon, mayo man akong pakinabang sa pag iba saiya pasiring sa mga harayong banwaan ta an gusto sana niya iyo na may kaibahan siya sa pagbiyahe. Natatandaan ko na sa samuyang pag lunad sa Alatco, kaipuhan niya akong kulkolon ta ako napapaturog sa biyahe. Sa banwaan nin Buhi, an mga para sira nin Tabyos ta mayo pa kaidto nin tilapia nag iistar sa palibot kan danao na an harong gibo sa tiklad asin table, alagad sinda an mahilig magbakal nin olor ta nagdadangadang na an kafiestahan. Sa joven kong edad, namalisyahan ko na gulpihon kaidtong mga tawo sa Buhi an igua nin helang na goiter kaya palan ta kulang sinda sa inaapod na iodine o pagkakan nin sira sa dagat. Magayon an negosyong pag tienda nin tingi na olor ta ini bakong magabat na darahon, an duwang klase nin olor na iyo an Famoso kaidto iyo an Revidor asin Maja, mga imported na perfume hale pa sa Yuropa. Ipinapabakal kan sakuyang ina sa paagi nin takad na an sukulan iyo an irengilya na ineksyon asin pig papalis sa vial nin bulong na pig hahagad ki Tya Paquita Tandog na naging empleada kan Provincial Hospital. Magayon na negocio an olor ta pig aaragawan sa baryo ta ini nababakal sana sa Ciudad nin Naga. An kada harong na dulukon kan sakuyang ina, siguradong mabakal nin olor ta ginigibo sindang mahamot na tawo harayo sa parong nin sarong trabahador. Pero ngonian bako nang precioso an olor ta kadakol nang nababakal sa mga tiendahan na barato asin bakong makantidad arog kan mga olor na hale sa nasyon kan Francia. Igua nin olor na nauso, idtong hale sa Vietnam na an sarong botelya kantidad sana nin P100 pero madaling mag alisngaw an parong asin dai minadorar nin 24 oras. Igua pa ngani nin sarong harong sa may likuran na parte kan Mac Mariano Village na nag tienda nin de-botelyang perfume, sanggatos an takad, kaya lang dai naghaloy ta ang hamot kaini napaparong sana sa laog nin 3 oras, pagkalihis, ini nagpaparong na nin alcohol, kaya dai ini nagdanay. Dai palan gabos na propesyon minadanay sa halawig na panahon, arog kan pagtienda nin tingi na olor, na nauso kan taon 50 sagkod 70, asin ini naturalmenteng nawara ta nauso na an mga pahamot na pig papakupsit asin mga shampoo o sabon na garo man lang olor an alisngaw kaini. An pag tienda nin olor kahawig na marhay sa pag tienda nin katre asin kolompyo na kan panahon, ini pig babaktot maski magabat, pig lilibot sa mga harong harong sabay an kuribaw nin “ katre, bakal na kamo nin katre! “..Ngonian dai na puede an Maglibot ta kaya nang magbakal kan mga tawo sa paagi nin online delivery. Mala ta kan ako dakula na, an solamenteng naisipan kan sakuyang ina na itienda bako nang olor kundi balisoso’ na, siya an nagluluto, asin kaming magturugang an nag ririgaton.

コメント


bottom of page