top of page

An Toga Sa GraduationAn kolor itom na toga sa mga graduation, iyo an simbolo nin sakripisyo nin sarong estudyante sa tabang kan saiyang mga magurang tanganing maging titulado asin magka igua nin marhay na trahaho. Dara nin pagtios kan sakuyang familya, nawara na sa sakuyang pangitorogan an makasulot nin toga na simbolo nin pagtatapos nin pag aadal sa kolehiyo. Sa pagtapos ko nin high school kan 1974, dai pa uso an pag usar nin toga asin an mga lalaki, long sleeves an gamit ta an toga nauso sana sa college asin Masteral. Maski ngani, long sleeves an pig usar sa Camhi kan 1974, dai pa nanggad ako naka iba sa graduation ta igua akong 2 back subjects resulta kan pag escuela ko nin Night classes sa first year asin nag lipat sa Day Classes poon 2nd year sagkod 4th year. An pag escuela ko nin night classes iyo tangani sanang maka trabaho ako bilang errand boy sa Ateneo de Naga Canteen na kan panahon na idto, pig mamanehar kan Daughters of Mary sa liderato ni Sister Therese, sarong mabooton na madre na tubong Bulacan. Sa pagtungtong ko nin 2nd year, nagdesisyon an sakuyang mga magurang na ako magbalyo na sa Day classes asin naghale na ako sa poder kan Daughters of Mary. Pero dai ko nanggad malingawan an magayon na buhay sa kumbento kan Daughters of Mary ta ako bilang sarong teenager, kaibahan ninda sa aro-aldao na pag novena asin mga gawi pang relihiyosa. Duman ko nahiling na an mga madre matitibay mag luto lalo na mag bake nin cake. Saro sa mga “Ate” ko sa kumbento iyo si Postulant/Aspirant Rosalina Enciso, tubong Cabusao, na ngonian iyo na an Mother Superior kan Daughters of Mary, tanda ko siya bilang matalinto asin maboot na tawo asin nababagay man nanggad na maging sarong madre. Inaapod ko siyang Ate Saling ta pirme kaming magka ibahan sa pagtrabaho sa Canteen kan Ateneo de Naga. Sa pagtapos ko nin haiskul, dai tolos ako maka entra sa college ta mas magastos asin dai kaya kan sakuyang mga magurang asin iyo idto an punto na sinabi ko sa sadiri ko na dai na nanggad ako makaka sulot nin Toga. Kinakakaipuhan muna an ako magtrabaho tanganing makatabang sa familya nin 8 aki, taga deliver o mensahero nin Clavecilla Radio System an pinaka inot kong empleo. Sa kada pag laog ko sa mga harong na sakuyang pig hahatodan nin telegrama, dai ko mahale sa sadiri ko an magtanaw sa mga picture frames nin mga naka toga sa lanob kan saindang sala. Sa pagkalihis nin 3 taon hale sa pagtapos nin haiskul, iyo man an pagtungtong ko sa UNC College. Uso pa kaidto sa UNC an pag enrol sa college maski 3 sanang subjects kun kaya halawig na panahon antes akong nakapagtapos nin college ta pinag dedibedindo ko an sakuyang sueldo para sa pagkakan kan sakuyang mga tugang asin pang tuition. Saro sa pinaka maogmang momento na sakuyang namatean sa laog kan Administration building kan UNC, kan pig sabihan ako kan sarong staff kan Registrar na ako puede nang mag graduar ta nakua ko na asin napasaran an gabos na subjects sa College of Accounting. Arog kan mga aki na nagtapos nin college, kaibahan an magurang sa saindang pag paso pasiring sa graduation, sarong tunay na kaogmahan an mamamatean. An pagmate ko, guapo akong marhay sa pig arkela kong toga. Bulan nin Marso kan taon 1984, maogmahon an pagmate ko sa pag resibe ko kan diploma na pig duhol Sakuya ni UNC President Dolly Sison. Asin an pagsuloy ko otro nin Toga nanguari kan taon 2000 kan magtapos ako nin MBA sa University of Nueva Caceres. Congratulations to the Graduates.

Comments


bottom of page