top of page

Ano Na Kita?Sampulong bulan na lang eleksyon na sa Pilipinas. Excited na naman bako lang an mga politiko kundi an mga tawo.


Saro an eleksyon sa mga imortanteng “political exercises” na kaipuhan sa sarong demokrasya. An kadaklan nagsasabi na kun mayong eleksyon, mayong demokrasya. Totoo ini, pero dapat magin edukado an mga namamanwaan sa mga isyus nganing magin dalan an eleksyon sa pagpauswag kan demokrasya asin kan kabuhayan kan mga tawo.


May mga politiko na may planong magdaralagan sa maabot na eleksyon na sige na an porosisyonan. An kadaklan syempre yaon an pag-umao asin pagdukot ki DU30 na iyo an may kawarta – hinabunan man o bako – saka makinarya politikal. Sabi ngani kan mga gurang, kun sain an hamis, yaon duman an mga kino.


Ang iba naman nagpupuon ng magdistansya ki DU30 asin dai na baga takot kontrahon direktamenti an presidente arog ni Manny Pacquiao asin an saiyang mga kaalyado.


May ibang kandidato sa pagka presidente asin bise-presidente arog ni Ping Lacson saka ni Tito Sotto na bako man daa sindang pro-Duterte kundi alternatibo ki Duterte. Independiyente si Lacson pero si Sotto miyembro kan Nationalist People’s Coalition (NPC).


Sa totoo lang an mga manlain-lain na mga partido politikal sa Pilipinas dai naka-base sa ideolohiya kundi sa personalidad. Ini an rason kun ano ta an mga politiko pabarabalyo nin partido depende kun ano an partido kan nakatukaw na presidente. Sa arog kaining paagi nabubuhay an mga politiko. Balimbing an bansag sa arog kaining mga politiko ta bako lang doble kara, triple kara pa.


An tunay na oposisyon deretsahan nang inaapud na diktador si DU30 dara kan saiyang pang-aabuso sa karapatan pantawo kan mga Pilipino. Si “build, build, build” nyang programa nagin “kill, kill, kill” dara kan mayong katapusan na pag-gadan sa mga aktibista, mga abogado, mga addict sa droga, mga personalidad sa midya, mga taong simbahan, asin iba pa. An kasalan ninda kontra lang sa mga polisiya kan presenteng administrasyon.


An opinion ko an mga politiko gigibuhon an ano man na bagay manggana lang sa maabot na eleksyon. An iba piglilingaw-lingawan an saindang mga palpak na desisyon bilang mga senador, kongresista o gobernador.


An iba naman nagpupuon ng pahamoton an saindang pangaran asin reputasyon sa sosyal midya sa tabang kan mga bayarang trolls.


An iba dyan dai mag-aalangan na ibebenta an saindang kalag ki Taning pagharani na an eleksyon manggana lang. Ay susmaryosep.


An mga botante naman nagpupuun ng pagisipan kun siisay an saindang kandidato. Siguro an iba aram na kun isay an susuportahan ninda. An iba naman naghahalat lang kun gurano an laog kan sobreng makukua ninda hale sa mga kandidato bago magdesisyon.


An hapot: Susuportahan kaya kan mga botante an magigin manok ni DU30 sa pagka-presidente, bise-presidente asin an gabos nyang kaalyadong kandidato sa enterong nasyon o susuportahan ninda an tunay na oposisyon?


Sa oras nin eleksyon dapat aram kan mga botante an mga isyus. Dai pwedeng basta ta na lang iboboto an sarong kandidato komo sya mayaman o aki nin dating presidente o nin dating senador o nin dating gobernador o nin dating alkalde.


Dai pwedeng basta ta na lang iboboto an sarong kandidato komo matibay makipagdebate saka napapangisi niya an mga tawo kun sya nagtataram sa intablado.


Dai pwedeng basta ta na lang iboto an sarong kandidato komo sya inendorso kan presidente o nin sarong senador o nin sarong kongresista.


Dai pwedeng basta ta na lang iboboto an sarong kandidato komo sya gwapo o magayon na artista.


Dai pwedeng basta ta na lang iboboto an sarong kandidato komo sya matibay magbasketball o kampion sa boksing o nakapag-adal sa Amerika kaya matibay magtaram nin English.


Dai pwedeng basta ta na lang iboboto an sarong kandidato na basa na an papel asin kwestyonable an reputasyon.


Magisip-isip na man daw kita.


Simple sana man an formula nganing magkaigwa kita nin marhay na gobyerno. Iboto ta an mga kandidadto na may tunay na pagmakulog sa mga tawo. Dai na kita magpabola sa mga kandidato na aram tang korap, parahabon, asin ginagamit lang an posisyon ninda na magpayaman. Biristo ta man baga kun sa irisay sinda.


Kun palpak an padalagan kan gobyerno, simple sana man an rason: palpak si mga binoto tang kandidato. Mayong ibang mababasol kundi kitang mga botante.


Kaya ngonian pa lang magmarata na kita.

Comments


bottom of page