top of page

Artista Kaidto, Peryodista NgonianGarong gayong, matutunaw na an pangaran na Kantong Putikon, ta naglalataw na sa mga diskusyon na duwang bagay an nawawara sa tataramon na Kantong Putikon. An duwang bagay iyo na an presenting lokasyon kan inaapod na Kantong Putikong, mayo man talaga sa kanto kundi ini yaon sa tahaw asin imbes na pan legazpi asin siopao an pig rarangot kan mga nakaturukaw, mahamis na donut na paborito kan mga kaakian. An ika duwa, iyo na an mga nagtatambay digdi bako man talagang mga putikon kundi mga bolero asin mga para sugot sanaman, an putikon daa kaya, kakambal nin parahabon basado sa mga pagtubod kan mga gurang. Garong gayong mariribayan an pangaran kaini paghali sa Kantong Putikon pasiring sa bagong apodon na “SM Boys”. Saro sa orihinal na personalidad kan Kantong Putikon na nagpoon pa kan mga taon 60s iyo si Senyor Joe Dialogo, sarong batikanong Labor Leader, na gulping mga ginanang kaso apabor sa mga pobreng trabahador, siya an nag sabi kun siisay an nagpa uso kan tataramon na Kantong Putikon. Si Depunto Abogado Pidong Tria iyo an nagtaram na inot kan Kantong Putikon na an boot sabihon kapihan nin mga taga radyo asin peryodista na mga intrigiro,, para suba asin mga paratuyaw, alagad bako man sindang mga propyong putikon, ta an pag putik sarong klase nin kasalan na iyo an pig tutuga kan mga kaakian tuyong sinda nag kukumpisal ki Padre. Puedeng magka igua nin man iba ibang bersyon an KK, arog kan “SM Boys”, “Bibingkinitan Boys”, “Dunkin Amigos” asin an pinaka huring nabibilog iyo an grupo nin mga taga media na mas naoogma mag istambay sa Food Court, asin ini aapodon, “FC Boys”. Sa sakuyang pag istambay asin pag higop nin kape sa “SM Boys”, sakuyang nadiskubre na ining si Gabby Casemiro dati palan artista sa pelikula. Sarong propyong Manilenio si Gabby asin pamangkin siya kan artistang si Bayani Casemiro na sarong komedyante kagubay ninda Dolphy asin Chiquito alagad si Bayani Casemiro, iyo an bodabil sa pelikulang Pilipino ta matibayon ini mag bayle. Si Gabby durante kan mga taon 70’s saro siyang ekstra sa mga pelikula ni FBJ asin dakul siyang inagihan na mga “acting workshop” kaya kayang kaya niya ang gabos na role sa pelikula lalo na ang aksyon na borontolan kaibahan si FPJ. Magayon an engreso sa pagiging artista sa pelikula ta binabayaran sinda basado sa oras na pagtener sa shooting. Sarong aldao sa mga location shooting sa Quezon City, nabisto ni Gabby Casemiro an sarong magayonon na bikolana, tubong Carolina, asin gikan sa mga familyang Perez na may harong sa kanto kan Km 10 asin ini saiyang naging esposa. Sa paglaog kan taon 80, nag istar na sa Carolina si Gabby sagkod na nagka igua sinda nin 10 maboboot na mga aki. Kan maaraman kan City Hall na saro palan artista si Gabby, ini pig kontrata kan Alkalde tanganing mag konduser nin “Acting Workshop” sa mga taga upper barangay. Gulping nakanood sa workshop ni Gabby arog kan mga “acting” sa paghibi, pag kurahaw, pag morodahan ta kun an eksena tungkol sa sarambayan, iguang workshop sa action arog kan borontolan asin paglukso pabalyo sa kanal asin an pag flying kick asin kung an pelikula tungkol ki Tarzan, an mga nag atender sa workshop pina duman sa mga kadlagan kan Panicason asin pig tukduan mag hulabyog sa mga balagon kabale na an pag kulambitay sa palapa’ nin niyog. Linaog ni Gabby an DZHN sa atop kan Supermarket, asin nagka iguang live show na inaapod “Gabby Soraya Variety Show” kahawig ini kan tv show sa Manila na kinakaputan ninda Eddie Ilarde asin Laila Benitez. Kaya lang mantang nagdadakol na an saiyang mga aki, duman naisipan ni Gabby na bayaan an radio, imbes maglaog sa local na peryodiko, kaya siya naging peryodista, ta nagtutubod ang Gabby na sobra ang “perak” sa peryodiko lalo na kun panahon nin pulitika. Sa mga meeting kan mga ‘SM Boys” nadiskubre na an saro sa pinag sisibotan kan “artistang ini” mayong iba kundi an maging “king maker”. Linalakaw ni Gabby an papadalaganon na kandidato sa sunod na mga eleksyon. Mawot ni Gabby na an sarong miembro kan “SM Boys” na bistado sa apod na “straight Body” iyo na padalaganon Kapitan sa Santa Cruz, an sunod, sarong Chinese Businessman , iguang sadiring sikat na restaurant na papadalaganon Bise Alkalde sa Naga, asin an ika tolo asin pinaka importante, iyo an madalagan Congressman sa 3rd District, ini mayong iba kundi si Senyor Joe Dialogo.

bottom of page