top of page

Artista sa Simana SantaDeficil an maging artista sa panahon nin Simana Santa ta mayo ining pinag iba sa sarong kargador sa saodan. Iyo ini an sakuyang inagihan kan ako maging extra sa sarong sinakulo na Pasyon ni Kristo na nangyari kan taon 1971. An interong istorya napublikar na kan April 17 na isyu kan Bicol Mail kaya lang gulpi an nagpa abot nin reaksyon ta naogma daa kan istorya sa parehong kolum na an titulo Pasyonan Karakanan ta naka dukot duman an istorya ko kan ako makabale sa sarong stage play sa Ateneo Gym na may titulong Pasyon ni Kristo na pig padenohan kan Daughters of Mary. Kan ako yaon pa sa elementarya, mahilig kaming mga aki na maglalog sa mga karnabal kun fiesta sa Naga maski mayo man kaming sentimos na pambayad sa ferris wheel, witiwit, asin iba pang mga rides kaya nagpapahingusto kaming mga aki sa pagdalan kan mga intermission nin mga bakla sa mga paripa, sugalan, boronotan, baradilan nin balloon asin iba pa. Nagpapahingusto pa kami sa pagtanaw sa mga buhay na kartel kan mga makakangalas na dalanon arog kan Gamuga, an taong Kumakain ng Buhay na Manok. Kaming mga magka karawat, mahilig magtatsar sa mga palabas, arog kan mga bakla na naghitsurang magagayon na babae na nagbabarayle sa stage ta sinda pig kukurahawan mi na, Kargador… Kargador..ta sinda an mga para alsa nin mga trapal, kahoy, karatola kun sinda maharale na para maghanap nin ibang lugar na dadayohon. Maski si Gamuga, an tawong nag kakakan nin Hilaw na Manok, nabubuking kan mga aki ta si Gamuga mahihiling mo sa pagka aldao na mayo pa nin palabas ta an palabas ginigibo sa pagka bangui, ini nagsasapna nin maloto asin nagluluto nin gulay na saindang panira, sa halipot na pagtaram an mga ginigibong artista sa karnabal iyo man sana idtong mga alalay na paralinig, paraluto, karpentiro asin iba pa. Iyo ini an sakuyang inabot, nagi man kutana akong artista sa Pasyon ni Kristo, pero saro ako sa ejemplo nin mga artista sa karnabal na pagkatapos kan show, ako man sana an nagsisighid, naglilinig, asin nag hahakot kan mga gamit na props. Pero maogma an experiencia ko na maging actor sa Pasyon ni Kristo ta saro ako sa mga crowd na mayong gibo kundi an mag kurahaw kontra ki Kristo, kami idtong nagkukurahaw ki Poncio Pilato na… ipako si Kristo! Palibhasa halawig an play, duman kami sa backstage nagkakarakan ta aabuton pa kaming matanga. Masiram an mga kakanon asin naisipan mi na magdara kaini sa samuyang pagpuli para sa samuyang mga nagugutom na tugang. Sa irarom kan samuyang outfit, duman naka suksok an mga sandwich, ibos, asin empanada, kaya naririsa kan mga paradalan na magagabat kami maghiro saka borotog an samuyang mga bulsa. Mahapot siguro kamo kun papa’no ako naka iba sa drama? Kan 1970 nag escuela ako sa NACIYOS , sarong escuelahan para sa out-of-school youth sa lugar na kinamukmugtakan ngonian kan Post Office. An NACIYOS pig mamanehar kan City Hall na an mayor kaidto iyo si Vicente Sibulo asin kan Daughters of Mary. Pagkatapos ko sa NACIYOS kinua ako kan Daughters of Mary bilang errand boy libre an istar sa kumbento, libre an pagkakan, pinapa escuela pa ako nin night classes sa CSNHS ( pero pag 2nd year naglipat ako sa day classes sagkod nagi akong miembro kan CSNHS BATCH 74) Sa pagtapos kan Pasyon ni Kristo, duman ko naexperiencia an buhay kan mga artista sa karnabal na samuyang pig kukurahawan ta sinda mga artista kung bangui pero pagka aga sinda an mga janitor, mga para luto, paralinig asin mga kargador kan mga gamit sa pagtindog kan karnabal. Sa Pasyon ni Kristo, artista ako sa pagka sagkod na mag The End, pero ang kasunod, bako na akong artista kundi kargador na, pig hahakot ko an sinubling tukawan pabalik sa Maintenance office kan Ateneo, pig hahakot ko si kaldero, kaserola pabalik sa kumbento ni Mother Therese. Magayon maging artista sa panahon nin Kamahalan ta ini pano nin sakripisyo na may karibay nin gulping ibos asin sandwich.

Comentários


bottom of page