top of page

Bagong Taon, Bagong AgomIyan an daing kamugtakan na pagtubod ni Coro’ na pag repeke nin kampana kan Katedral ni Monsignor Belleza tanda nin pag ribay nin taon, iyo man an pag layas ni Coro’ ta pig lalay an sarong tindera nin bokayo sa Supermarket. Bagong Taon, gatok gatok an mga mata ni Tyang Bensya dara kan mag damlag na pag hibe ta an agom na si Coro’ nagpa tugon na ini dai na mapuli sa harong ninda ta linalay na an sarong tindera mas joven keysa ki Tyang Bensya. Ultimong mga kataraid sa harong, nag momoroda an mga nguso kasabay sa pag putok kan mga rebentador kan bagong taon huli sa kaanggotan ki Coro’ na dai man lamang inisip an apat niyang mga aki ta mas pinili pa an mag lalay nin panibagong babae sa saiyang buhay. Totoo man nanggad na pig panindugan ni Coro’ an sa pilosopong lerico kan kantang “ Sa May Bahay” lalo na pag abot sa “refrain” na Bagong Taon, ay Mag Bagong Buhay ta para ki Coro’ “ Bagong Taon, Ay mag Bagong Agom”


Si Coro’ na tubong San Gabriel, kahawig ni Jess Lapid ta igua ining manipis na begote na pang banwit nin mga babaing nalilipungaw sa linya nin pagkamoot. Kadakol man ngani an nag ngalas kun tano ta mabilis sa babae si Coro’ mantang malangsa ang parong kaini na mayong pinag iba sa parong nin karne nin orig asin damulag ta sarong ining para buno nin orig sa Supermarket, simanal kung magkarigos. Kun an sarong ama, arog ni Coro’ na iresponsable, nadadanyaran an futuro kan mga aki, mala ta an aking daraga, basta na sana nawara ta nakipag tanan, si Junior, nagkahelang nin tisis sagkod na binawian nin buhay. An pinaka ngohod ultimong naisihan namumuhay daa nin solo sa Baao. Nakaagi an mga taon, mayo nang bareta ki Coro’ ta magpoon na ini mag Bagong Agom, dai na nungka kaini pig balikan an saiyang orihinal na pamilya. Sa paglipas kan mga taon, nag pahiling an maka herak na si Tyang Bensya, maniwang asin may helang. Naghahapot kung igua daang bareta sa kamugtakan kan pera niyang aki na nagkanya kanya nang destino sa buhay. An sinda Coro’ asin Bensya kaibahan an apat na matatabang mga aki, nag iibahan pa sa sarong bubong, ini pano nin kaogmahan. Iribahan sinda sa pag simba sa aldao nin Domingo, nag memerindal nin pancit asin siopao sa New China asin malinig na nag eescuela an mga aki na igua nin pangitorogan na maging maestra asin soldados pag abot kan panahon. An magayon na ladawan nin familya, narapak, naraot, nagka suruway ninhuli sa ambisyon nin sarong iresponsableng Ama. Pero maski ngani siring, naromdoman pa ni Tyang Bensya si Coro’ ta mayo na siyang bareta kung sain na ini nag iistar asin kung ano na an kamugtakan kaini poon na mag Bagong Agom sa Bagong Taon. Kung kutana sinda dai pig bayaan kan Padre de Familia, maogma sindang namumuhay ngonian kaibahan an mga makuapo. Kaya sarong leksyon sa mga Ama nin harong, na kung an tentasyon mina abot sa satuyang buhay, pagka isipon nanggad na puedeng madanyaran an futuro kan satuyang mga kaakian. An kantang Bagong Taon ay Mag Bagong Agom, sarong kansyon sa karoling, na an kurahaw kan kag harong “Patawad.” Maogmang Bagong Taon saindo Gabos.

Comments


bottom of page