top of page

BAGONG TAON, BAGONG PAGLAOMTigsik ko an Bagong Taon na nakaabang

Pighahalat kan bilog na kinaban

An isip asin boot iguang kahaditan

Ano  an maabot na kapaladan?


Mayo nin katuninongan na nagdadanay

Mga naciones padagos an durolakan 

Garo nang mga ikos saka ayam

Mayong kataposan an kariribokan!


Ano  baya an pig-aaragawan

Poder, onra, yaman, kapangyarihan?

Kada saro sagad an pagkagahaman

An gusto sinda an hade kan kagabsan!


Tigsik ko an Bagong Taon sakong pighihidaw

Katawohan nagkakasimootan

Iguang pagmakulog sa kairibahan

Mahuyo an boot, iguang paggalang!


Mayong pasaluhib, mayong gurulangan

Daeng harabasan, mayong kurorakotan

An pigpapaorug, karahayan kan kagabsan

Nungca an pansadiring kapakanan!


Sa Bagong Taon sakong pig-aarang

ONE BIG FAMILY an bilog na kinaban

Pagkamoot sa kapwa isinasabuhay

Kaibahan an Amang Kagurangnan!


Comments


bottom of page