top of page

BalansyadoMay mga tao ngonyan na nagtuturulay sa alambre. Tanganing dai mahulog dapat an hiro asin an lakaw balansyado.


Tama an tungtong kan bitis, tama an timbang kan duwang takyag.


May mga taga-media, sa radyo an nagkukurahaw na sinda balansyado kuno kundi kun mamasdan mo, dadangugon mo garo man talaga balansyado pero kun iisipon an kabig-wala too.


Sa totoong buhay orog na sa vida politica mayo nin neutral, balansyado o sabi ngani sa Tagalog “walang itulak kabigin”.


Segun ki Presidente Digong Duterte nanudan niya amay pa sa saiyang pagkatao na an pinaka-dipisil an magpaka-neutral.


Dapat talagang igwa kang titindugan, kakampihan o susurugon pag-abot kan tamang panahon.


Sa isyu ngani kan iriwal kan alyansa kan mga puti arog kan Amerika asin sulnupan na Europa laban sa Russia asin Tsina sa lindong kan saiyang pig-aapod na Independent foreign policy o Independienteng paninindugan sa pananaw sa bilog na kinaban, ehemplo an krisis sa Russia asin sa Ukraine ngonyan, sa ngonyan an Pilipinas neutral na garo mayong kinakampihan pero maabot an punto na igwa kitang susurugon kan arin sa duwang lado.


Kun makampi sa Amerika, NATO asin pag-iriba o sa Russia, Tsina o iba pa. Mayo pa daa siyang masasabi alagad kun nakataya na an intereses kan Pilipinas asin kan mga Pilipino siyempre igwa man guiraray kitang kakampihan. Kun arin sa duwang lado dai ta pa aram.


Sa presenting ralaban sa politika ngonyan digdi sa Pilipinas lalo na sa Bikol, dakul na mga botanteng Bikolano an nagtaya na sa Bikolana sa persona ni VP Leni Robredo pagka-presidente.


Siyempre igwa man nakataya sa ibong na kampo ni Bongbong Marcos. Igwang mariribok asin dakula an boses na sinda maboto sa kapwa Bikolano.


Igwa man dai nag-guiguirirong.


Igwa man makusog an boses na maboto sinda ki Marcos ta an agom o paryentes mga Ilokano o Ilokana, igwa man talagang tunay na Marcos Loyalists poon pa kan enot na panahon, igwa man anggot sa pamilya Robredo ta may mga hagad kadtong dai napa-onrahan kaya maboto ki Marcos.


An kadaklan kan mga botante ngonyan na mga ngonyan labi pang sangbulan antes an eleksyon dai pa man talaga sinda sierto y seguro lalo na sa pagka-presidente. Sabi ngani kan saro kong barkada kan hapoton ko kun kiisay siya, maaraman ngaya yan pagsurat ko sa balota sa Mayo 9, 2022.


Poon ngonyan sagkod sa kaaldawan kan eleksyon gulpi pa talaga an pwedeng mangyari na mapabirik kan satong boot. Tama na an mga survey asin an mga retrato sa diyaryo asin social media na nababasa ta ngonyan o nahihiling ta na huna mo tapos na an eleksyon asin nagkukuno-kuno an mga paradalan sa mga political rallies asin miting, iyan gabos mabago pa.


Pero sa mass media na nagkukurahaw na sinda balansyado, an mga announcers na minakampi sa wala o minakampi sa to-o, an tanog kan saindang tingog depende ta karagting kan kwarta na nailalaog sa bulsa.


Kun sabagay sinda perming nakahuyom asin nakangisi na garo baga kuntentado na bako lang sa kapangganahan kan saindang manok asin kadaogan kan saindang kalaban kundi garo baga an bulsang pano-pano dai malalabot.


Sa media digdi sa Naga asin Kabikolan an kadaklan saderi nin politiko na igwang kinakampihan asin bakong balansyado.


An kadaklan pati kun makatabuga sa kalaban huna mo bakong tao pero kun maka-omaw sa kakampi huna mo iyo na an Diyos.


Igwa man nagkakapira na mayo talaga nin politika kundi an pigpapa-orog sana an saindang mga paninda asin negosyo kan pamilya.


An mga announcers mas pinapa-orog an mga produktong pampabakal asin an omaw bakong an ambos lados sa politika kundi an mga among asin amang ninda.

Comments


bottom of page