top of page

Bawal an Sarambayan ki Kapitan AblingHarayo na kun ikukumparar ngonian na panahon an dalagan kan barangay kan mga inot na panahon. Bako nang suba-suba an gobyerno sa barangay ta ini igua nin darakulang edificio na kahawig na non sarong munisipyo sa sadit na banwaan. Digdi sa Naga, an inot na nabistong iguang konkretong barrio hall iyo an barrio kan Tabuco, na an Kapitan kaidto iyo si Senior Tesorero asin sa tabang kan administrasyon ni Mayor Vicente Sibulo, naitindog an konkreto asin duwang eskalon na Barrio Hall. Haros kadaklan na barrio hall sa kabikolan, sadit, gibo sa table asin tiklad o kawayan. Kun saindong bibisitahon an mga barangay hall ngonian, ika mabilib sa modernong kamugtakan ta ini, kumpleto sa kwarto, iguang session hall, iguang acconting office, dakula an Office of the Punong Barangay na igua nin mamahalon na lamesa asin sopa asin tunay na malipot an aircon. An mga empleado kadakol asin halangkaw an saindang mga sueldo ta sinda yaon sa lindong kan Civil Service Commission. Sarong experiencia an dai ko malingawan kan ako nagbisita sa Farm Radio ni Pading Vic David duman sa Libmanan ta kan ako papule na sa Naga asin naglunad ako sa sarong Van, naka sakay ko an limang magagayon asin unipormadong mga kababaihan na an pag huna ko mga teller sa banko. Kan sinda sakuyang hapoton, anas palan sinda mga regular na empleada nin sarong barangay sa centro kan Libmanan asin mapasiring sa Naga para sa sarong official transaction. Ini nagpapahiling na an oficina ngonian nin barangay mayo nang pinag iba sa mga ahencia kan gobyerno na kumpleto sa empleada, may uniporme asin iguang regular na sueldo. Harayo kan mga taon 60 na an barrio hall, iyo an balkonahe kan harong ni Kapitan, kun mayo nin balkonahe, sarong sadit na su’yab sa kusina iyo an barrio hall. An konsejo, nag gigibo kan sesyon sa natad ni kapitan, asin kung minsan an saindang tesorera, nag ooficina sa sadiri kaining harong asin pigtataga bisita na sana ni kapitan. Kun an sarong barrio medyo mayaman asin iguang dakulang fundo, sinda nakaka pa construer nin barrio hall, na kumpleto sa mga kwarto alagad mayo nanggad nin social hall. Mantang ngonian na panahon, maging sa Ciudad asin sa harayong barangay, an barangay hall iguang kataid na dakulang social hall na puedeng pag gibohan nin baraylihan, barangay assembly, beauty pageant asin barasketbolan. An ibang barangay hall sa Ciudad na igua nin mahiwas na conference hall, pig uusar na seminar hall kan mga pulis ta nagkukulang sindang espacio sa headquarters. Dai pa sana naghahaloy na ma formalidad an Lupon sa barrio. An Lupon iyo an sarong departamento kan barangay hall, na iyo an nagdadangog asin nag aareglo kan mga baralbagan sa barangay, kabale sa mga lupon an mga residentes kan barangay na iguang pinag adalan asin tatao sa linya nin leyes. Sarong orgullo nin sarong residente an ika maging miembro kan Lupon ta ini iguang seminar na pinag aagihan na an nag oorganisar iyo an oficina kan fiskalya. Pero kaidto, solo ni kapitan an gabos ta kulang pa sa budget an barangay. Si Kapitan Abling sarong matibay na lupon ta dai nanggad minatugot na an nag iiriwal na residentes dai magka areglo ta habo ni Kapitan Abling na may nag iiriwal sa saiyang barrio. Sarong aldao, pig atubang ni Kapitan Abling an anggoton na si Tya Bering na agom ni Gurang Kikoy asin si Tya Cion na taga San Fernando. Sa balkonahe ni Kapitan, ginibo an orolay, asin sa premirong pag aratubang, gustong layogan asin kamrangon ni Tya Bering an medyo pig nenerbiyos na si Tya Cion ta pig sasahutan si Tya Cion na sambay ni Tyo Kikoy. An ikinaka anggot ni Tya Bering ki Tya Cion iyo na kung tano ta pinatos kaini an saiyang esposo mantang bako man siyangh guapo ta hawig ngani siya ki Max Alvarado. Sa halawig na pasirimbagan, siempre an kagustuhan ni Kapitan an masusunod, an sinda magpuli na areglo asin magkurugusan. Pero an pinaka laman kan orolay sa lupon sa balkonahe ni kapitan iyo an hapoton an duwang pig areglo kun ano an mga tanom sa saindang badang. Sabi ni Tya Cion kan San Fernando, an saiyang mga tanom , iyo an mga darakulang langka, asin an tolos na follow up ni Kapitan Abling iyo an siring na kahapotan, HINOG NA AN LANGKA?

Comments


bottom of page