top of page

Bokal asin Kalbo na matagas pa an payoPagpoon kan dekada 90 nagpoon man tulos an preparasyon para sa masunod na pirilian kan taon 1992.


Ako an chairman kan Kapisanan kan mga Brodcaster sa Pilipinas (KBP) Camarines Sur asin station manager kan DWLV na saderi kan Villafuerte family. Dati na akong station manager kan TV channel 2 sa Ago Building.


An gusto kuta ni Mrs. Nelly F. Villafuerte saka ni amigong Bong Villafuerte (Mariano Villafuerte III) ako an magdalagan guiraray para mayor kan Milaor alagad habo ni LRV ta may equity of the incumbent daa si Andrie Hidalgo saka may bagong alyansa na sinda ni Congressman Raul S. Roco.


Talagang habo akong patukawon na mayor sa Milaor maski sarong turno sana ta baka dae na ako maribayan.


Sa totoo lang maski sarong turno basta maka-serbe ta iyan an sakong pangaturugan.


Ta bako akong traditional politician an mga agit-agitan na politiko harabo sako ta mayo akong paragastos maski popular.


Pig-alok ako ni LRV na magdalagan akong Bokal sa saiyang linyada. Nag-gusto ako tulos alagad kan maheling ko na si Ower Andal na gusto man mag-Bokal pagtao nin duwang minutong diskurso nagdonar tulos nin 2mil para sa barangay.


Duman ako naghabo sabi ko ki Gov. mayo po akong kuartang paragastos arog kaiyan kaya dae na po ako makandidato para Bokal.


Yaon ako sa sakong sadit na harong sa Milaor ta pigbalik-balikan ako ni Ower Andal saka ni Pidong Tria pigkukumbinser ako na magdalagan guiraray ta sabi daa ni Gov. siya an bahala kan sakong paragastos. Sabi ko sige hilingon ta daw.


Pagporoon kan kampanya palibhasa incumbent, asin makusog narisa ko na si LRV dae na nagbaba sa awto pag-abot sa mga mataong lugar. Si Ower Andal na lang palibhasa kandidato para vice-governador, si Angel Naval para bokal asin ako huli ta hali ako sa sadit sa banwaan desidido ako sa pag-aabrasa sa gabos na namamanwaan, aki o gurang.


Nabigla an gabos na kan eleksyon na idto an nagana si Nonoy Bulaong kan Libmanan para gobernador asin si Chris Rances kan Tinambac sarong brodcaster para vice gobernador.


Si Angie ta taga-Calabanga nagtopnatcher asin ako maski sadit an banwaan nag-ika-duwa. Pakapoon pa lang an mga komitibang pig-aaragawan arog kan public works, infrastructure asin appropriations ako man lugod an nagdudulag. Ta an gusto ko turismo, estorya asin sisterhood.


Pinunan ko tulos sa tabang ni Dr. Danny Gerona na mapunan an opisyal na estorya kan Camarines Sur, an pinaka-dakula asin gurangan na provincia kan Bikol. Pigpunan ko man na i-promote o ibalangibog an 17 hektaryas na Capitolyo provincial sa Cadlan, Pili Camarines Sur.


Aro-aldaw gulping awto asin buses panu-pano nin mga eskwela hali sa Sorsogon, Albay, Camarines Norte an nagbibisita sa mga bagong pigtugdok ni Gobernador Villafuerte arog kan mga swimming pools asin ecology park, Gobernors Mansion, an bagong Sangguniang Panlalawigan building. Mayo pa an CWC ta an lugar na kinamumugtakan ngonyan itatao sa mga bokal, empleyados na beneficiarios kan LGU na maretiro na sa pwesto.


Kan pig-propromote ko kaidto an turismo an hapot kan mga tao: Ano yan pigkakakan?


Sa totoo lang an food tourism sarong dakula asin makusog na harigui sa industriya kan turismo.


Kadto an makusog an turismo sa Albay huli sa Mayon Volcano.


An Plaza Rizal na sakop pa kan provincia kan pagtukaw ko kaidto sakuyang pinakarhay, pinagayon asin pinalinig sa tabang ninda Senador Raul S. Roco, Congresman Rolando Andaya Sr. asin Congresman Celso Baguio.


An gobernador kaidto si Jose Bulaong na sarong doctor na an saiyang solamenteng adbokasiya iyo an pagpa-orog kan health o salud kan mga namamanwaan. Siyempre siya an minaproponer kan taunan na budget pero an ibang isyu bahala na daa kaming mga Bokal o ki Vice-Cris Rances na kun marahay asin mapakinabangan saiyang susuportaran asin pipirmahan.


Balansiyadong marhay an ehecutivo asin an lokal na lehislatura.


Maogmahon idtong primero kong turno bilang Bokal.


Alagad sa sunod na eleksyon arog kan pakabigla kan 1992 sa victoria ni Bulaong alagad kan 1995 nanggana na si Villafuere guiraray para governador, vice-gobernador si Sal Fortuno.


Maski nagkampi kami ki Bulaong padangat pa man guiraray ako ni LRV mala ta iniba niya ako sa Australia asin New Zealand sa misyon na magbakal nin mga usa na papagulpihon sa provincia nin Camarines Sur partikularmente sa banwaan nin Ocampo.


Duman pig-celebrar an ika-60ng compleanyo ni LRV sa Sydney, Australia kaibanan mi si Bokal Renato Aquino, Bokal Nestor Villegas asin sarong dating regional director kan Agrikultura.


Pagpuli mi hali sa paglibot sa mga mayor na ciudades kan Australia asin New Zealand naghapit pa kami sa Singapore, Hongkong asin Macao.


Kuta na an gusto kan Naga an Palarong Pambansa papadrinohan kan Metro Naga Development Council alagad guinibo ko na mantang dae man pwedeng magpadrino nin karawat nasyonal an bakong LGU Camarines Sur lugod an mag-sponsor o maghost kan 1997 ta igwa nang sadering sports complex an Marcos Stadium sa Pili Camarines Sur. Nakibali man an Naga bilang co-host kan Palaro kan 1997 asin sa subasta o bidding duman sa General Santos City guinana ni Villafuerte asin Robredo asin subasta pabor sa Region V.


Nadaog an Baguio City, Laguna asin Pampanga. An 1997 Palarong Pambansa iyo an saro sa pinaka-makolor na okasyon sa Bikol kan dekadang idto.


Kan taon 2000 pigcelebrar an centennial anniversary sa Marcos Stadium na pigdalaw nin rinibong tao. Yaraon kami gabos sa pag-estimar sa mga bisita.


Kan panahon na idto duman na ako pigpunan na imbitaran na maguin chairman kan poderosong Appropriations Committee kan Sanggunian. Kinaulay ako ni budget officer Jun Panes asin provincial auditor Santiago Aquino alagad pigsayumahan ko an offer ta sabi ko maluya ako sa numero, sabi man ninda sinda na an bahala kan numero basta mag-ako ako kan posisyon.


Antes magtapos an sakong turno kan 2001 pig-alok pa akong mag-rehistro sa Naga para labanan si Jesse Robredo bilang alkalde kan Naga. Habo ko man ta an sabi ko bako man akong taga-Naga asin amigo ko saka aijado ko pa sa kasal.


Duman nagpoon maghinanakit sako si gurang.


Pero kan bako akong Bokal nagbakasyon ako nin sarong turno ako man guiraray an media consultant kan Sanggunian. Asin naguin member kan Board of


Trustees kan Camarines Sur State Agricultural Colleges (CSSAC) na an presidente si Dr Wilfredo Olaήo na an kairiba kong trustees si Director Fe


Laisa kan DA, Marlyn Rodriguez kan NEDA, Diretor Neneth Abilay kan Science and Technology, presidente kan CSSAC Faculty Association asin iba pa.


Kan sunod na eleksyon si LRay Villafuerte an nagkandidato asin nanggana para gobernador kan Camarines Sur.


Sa karampanyahan duman ko na napa-aprobaran an official history kan Camarines Sur asin an pagbugtak kan anibersaryo kan Camarines Sur na Mayo 27.


Pagsabi kong ka-birthday ni Jess Robredo nag-ngisi lang si gurang na Villafuerte mantang iyo na to an saro sa mga huring official niyang action antes magtalikod bilang pinaka-halawig na nagserbing gobernador sa Camarines Sur.


Sa ultimo kong kampanya kan 2007 binugtakan akong sarong babaeng kalaban na taga-Magarao. Sabi ngani kan haros 50ng kapitanes kan Calabanga an instruksyon sainda dae pagbotohan si Verdadero ta kun manggana ako mayo sindang proyekto. Saka perming naanggutan kada magka-igwang miting.


Sarong pamiting mi sa Calabanga nagwarak an kuarta pinapanao sa mga tao na nakapila idto palan boto para duman sa kalaban ko.


Nadaog akong 8mil sa Calabanga sana. Si Naval na taga-Calabanga daog nin 6mil maski siya taga-duman. Over-all ika-tolo ako daog ko pa si Mayor Bongalonta na taga-Pili asin dakulaon na banwaan.


Kinastigo na ako huli sa tagas kan sakong payo, bokal na nakalbo.

Commentaires


bottom of page